Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan man kräva växelvis boende och jobba utomlands?

Datum: 28/09/2021

Hej,

Jag har frågor om umgänge och växelvis boende. Från vilken ålder kan barnet själv få bestämma vilken förälder det vill bo hos? Och kan den andre föräldern kräva varannan vecka när man har haft varannan helg sedan barnet varit 3 år? Kan man ha växelvis boende om man själv arbetar utomlands 4 dagar av 7 och barnet tillbringar den tiden med en bonusförälder?

Hej och tack för din fråga,

Enligt föräldrabalken ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge med barn. Även FNs barnkonvention belyser att barn ska ha rätt att komma till tals och att deras åsikter ska ges betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. När domstolen och/eller socialnämnden tar ställning till barnets bästa beaktar de således barnets ålder och mognad.  Ju äldre barnet blir desto större inflytande får barnet över sin egen situation. En dom eller ett avtal får inte verkställas mot barnets vilja, om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas. I praktiken är en sådan mognad och ålder uppnådd då barnet är 12 år. En domstol kan i de fallen enbart döma mot barnets vilja om det är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa.

Ni som föräldrar kan gemensamt avtala om barnets boende. Avtalet måste vara skriftligt och är formellt enbart giltigt om socialnämnden godkänner avtalet. Om ni som vårdnadshavare inte kan komma överens så kan en domstol avgöra frågan. När en domstol avgör den här typen av frågor måste de utreda och ta ställning till vilket boende som är bäst för barnet. Växelvis boende ställer krav på ett bra samarbete mellan föräldrarna samt att det är praktiskt möjligt för barnet att bo växelvis. Om barnets skola eller dagis ligger väldigt långt ifrån den andra förälderns boende talar detta exempelvis mot ett växelvis boende.

Om det inte är föräldern som faktiskt kommer att utöva omvårdnaden så talar detta troligtvis mot ett växelvis boende. Detta beror på att ett växelvist boende inte sällan förespråkas för att barnet ska få en god och nära relation till båda sina föräldrar. Om en förälder är borta merparten av tiden som barnet ska bo hos föräldern är det troligen inte till barnets bästa att ha växelvis boende.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.