Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan man kringgå betänketiden vid äktenskapsskillnad?

Datum: 07/01/2022

Hej,

Under vilka omständigheter föreligger betänktetid efter skilsmässa? Finns det några särskilda omständigheter som gör att man kan kringgå betänketiden vid äktenskapsskillnad?

Hej och tack för din fråga,

Enligt 5 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) ska en äktenskapsskillnad föregås av en betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad. Detsamma gäller om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas i enlighet med 5 kap. 2 § ÄktB.

Betänketiden startar när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken enligt ÄktB 5 kap. 3 §. En äktenskapsskillnad fullbordas inte automatiskt efter att betänketiden löpt ut. Det måste begäras ytterligare en gång av makarna. Om en begäran inte görs så förfaller målet om ett år.

Det finns emellertid omständigheter som föranleder att makarna kan undgå betänketiden. Enligt 5 kap. 4 och 5 §§ ÄktBhar  var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om makarna levt åtskilda sedan minst två år. En make har vidare rätt att frångå betänketiden om det kan göras sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Därtill har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.