Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan man överklaga Försäkringskassans beslut?

Hej,

Jag flyttade till Sverige år 1990 och år 1997 blev jag sjuk. Försäkringskassan bedömde att jag inte har någon arbetsförmåga men betalade inte sjukersättning eftersom de bedömde att min sjukdom hade uppstått före min ankomst till Sverige. År 2008 och 2018 skickade min läkare in  nya ansökningar men Försäkringskassan vill inte ändra beslutet.

Jag är nu arbetslös och socialtjänsten säger att jag ska få pengar från Försäkringskassan och Försäkringskassan säger tvärtom. Jag får inga pengar nu, varken från Försäkringskassan, socialen eller A-kassan.
Finns det någon juridisk hjälp att få?

Hej och tack för din fråga,

Det framgår inte av din fråga när du senast fick beslut från Försäkringskassan men du har rätt att begära att Försäkringskassan omprövar sitt beslut. Skulle du få ett negativt beslut igen kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Av beslutet framgår hur du gör för att begära omprövning och inom vilken tid detta måste göras.

När det gäller socialen är det troligtvis ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) du menar. Ekonomiskt bistånd är något som du ansöker om hos den kommun där du bor och är en ekonomisk kompensation som kan utgå om man inte har någon försörjning. För att ha rätt till ekonomist bistånd måste alla andra möjligheter till försörjning vara uttömda. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta kan socialtjänsten kräva att få se läkarintyg som styrker din arbetsoförmåga.

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online