Kan man polisanmäla en myndighetshandläggare som gör fel?

Hej,

Min fråga handlar om man har en handläggare som misstänkts ha gjort fel. Handläggaren har i detta fall dragit in hjälp för en person som uppenbarligen behöver stöd och hjälp.

Kan man göra en polisanmälan gentemot myndighetshandläggaren?

Hej och tack för din fråga,

Det är möjligt att polisanmäla en handläggare från en myndighet.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgifter ska dömas till tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år.[1] Om gärningen bedöms vara ringa ska personen inte dömas till ansvar. Det ställs alltså krav på att personen uppsåtligen eller av oaktsamhet ska ha gjort någonting vid myndighetsutövning. Myndighetsutövning är beslut och andra åtgärder som en myndighet vidtar gentemot en enskild. Typiskt för myndighetsutövning är också att den enskilda befinner sig i en beroendeställning i förhållande till det allmänna och att detta inte har sin grund i ett frivilligt åtagande.

Reglerna som finns för offentliga myndigheter ställer krav på noggrannhet och omsorg vid myndighetsutövning hos de handläggare som handlägger frågor som kan ha betydelse för enskilda.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 20 kap. 1 § BrB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.