Specialerbjudande

Använd koden:KONSULTATION

(50% gäller till söndag)

Sök

Kan man sitta kvar i orubbat bo när det finns särkullbarn?

Datum: 30/08/2022

Hej,

Jag har två barn och är gift med en man som har fyra barn. Kan jag vid dödsfall sitta kvar i orubbat bo när det finns särkullbarn och krävs det i så fall testamente?

Hej och tack för din fråga,

Man kan sitta i orubbat bo om en make dör. Det förutsätter dock att ingen av den avlidnes barn begär att få ut sin arvslott. Om ni vill försäkra er om att den efterlevande maken får så stor del av arvet som möjligt kan ni skriva ett testamente. Även om ni testamenterar all egendom till den andra maken kan den avlidnes barn dock begära att få ut sin laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, dvs. hälften av det som barnet har rätt till enligt lag.

Makar ärver varandra.[1] Om den avlidne har barn som inte är gemensamma med den efterlevande maken, så kallade särkullbarn, behöver barnen dock avstå från sin arvslott för att den efterlevande maken ska ärva.[2] Om barnen avstår från sin arvslott har de rätt att få ut sitt arv när den efterlevande maken dör (efterarv).[3] Det är barnen som avgör om de vill ha ut sin arvslott direkt eller om de vill vänta. Det går dock att begränsa särkullbarnens rätt att få ut sin arvslott direkt, genom att upprätta ett testamente där all egendom testamenteras till maken. Även om ett sådant testamente upprättas kan särkullbarnen begära att få ut sin laglott,[4] vilken utgör halva arvslotten.[5]

Det finns dock en skyddsregel för den efterlevande maken som innebär en rätt för hen att få egendom till ett så stort värde att egendomen tillsammans med det som hen fick vid bodelningen, eller som utgör den makens enskilda egendom, motsvarar fyra gånger prisbasbeloppet.[6] Barnens rätt att direkt få ut sin arvslott eller laglott begränsas därmed av makens rätt att få egendom till ett visst värde.

Om särkullbarnen väntar med att få ut sitt arv sitter den efterlevande maken kvar i orubbat bo, vilket innebär att maken har fri förfoganderätt över boet (arvet).[7] När maken innehar egendom med fri förfoganderätt får hen använda och sälja egendomen. Däremot får maken inte testamentera bort den egendomen, och inte heller genom gåva eller liknande väsentligen minska egendomens storlek utan att ha tagit tillbörlig hänsyn till arvingarna efter den först avlidna maken.[8] En väsentlig minskning av boet innebär en minskning med minst en fjärdedel.[9] Om boet minskas väsentligt har den först avlidne makens barn rätt till ersättning från den efterlevande makens bo.[10]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § första stycket ÄB.
[2] 3 kap. 1 § första stycket jämte 9 § ÄB.
[3] 3 kap. 2 § ÄB.
[4] 7 kap. 3 § första och tredje stycket ÄB.
[5] 7 kap. 1 § ÄB.
[6] 3 kap. 1 § andra stycket ÄB.
[7] 3 kap. 2 § första stycket ÄB.
[8] 3 kap. 3 § första stycket ÄB.
[9]  NJA 2013 s. 736.
[10] 3 kap. 3 § första stycket ÄB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

50% rabatt på din konsultation!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av våra bästa tips i aktuella juridiska frågor.

Efter registrering får du en rabattkod skickad till din mejl som du kan använda när du bokar konsultation med advokat.