Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan man skjuta upp bodelningen efter en skilsmässa?

Hej,

Min man och jag vill skiljas. Vi är överens om att inte sälja huset utan låta våra 8 barn bo kvar i åtminstone 2 år till. Vi är överens om att det är vi som skiljer oss och inte barnen, istället letar vi nu efter en lägenhet där vi framöver kan bo varannan vecka. Nu undrar jag om det är möjligt att endast skilja sig och skjuta på bodelningen till dess att vi beslutar oss för att sälja huset?

Hej och tack för din fråga,

Regler om äktenskapsskillnad och bodelning återfinns i Äktenskapsbalken. Huvudregeln är att en bodelning skall ske efter det att äktenskapsskillnaden avslutas om ingen begär att bodelningen skall ske tidigare, under pågående äktenskapsskillnad, 9 kap. 4 § ÄktB. Det finns inga regler som säger hur länge man kan vänta med att genomföra en bodelning, med vägledning av olika rättsfall kan dock en part som väntar för länge förlora sin rätt till bodelning. Detta gäller dock endast då parterna inte är överens och många år förflutit sedan äktenskapsskillnaden. Viktigt att ha i åtanke är att oavsett när bodelning företas skall denna göras med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut då ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in samt att det är varje parts skyldighet att redovisa för sin egendom mellan de båda tidpunkterna, 9 kap. 2-3 §§ ÄktB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online