Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Till alla frågor Ställ en fråga

Kan man som återförsäljare kräva det ursprungliga företaget på skadestånd vid felanmälan?

Vad säger den svenska lagen när jag som återförsäljare får felanmälan på flera produkter och tvingas betala skadestånd? Kan man kräva det ursprungliga företaget på skadestånd då? Vad gäller?

Hej och tack för din fråga,

I din situation gäller vanliga köprättsliga regler om fel om inget annat har avtalats. Detta innebär således att om återförsäljaren och leverantören har avtalat om något som avviker från de köprättsliga reglerna som anges i följande stycke, gäller avtalets bestämmelser.

Enligt de köprättsliga reglerna kan en återförsäljare åberopa och få ersättning för den skada som denne lider pga produktfelen, förutsatt att produktfelen inte beror på något förhållande på återförsäljarens sida, återförsäljaren har uppfyllt sin undersökningsplikt gentemot det ursprungliga företaget samt att reklamation skett inom skälig tid efter det att återförsäljaren märkt eller borde märkt produktfelen. Skadestånd som återförsäljaren har tvingas betala till sina köpare kommer då att räknas som skada som återförsäljaren har lidit och således vara ersättningsberättigande från leverantören

Skulle skadestånden återförsäljaren tvingats betala ha utgått till konsumenter pga skador som orsakats av säkerhetsbrister i de sålda produkterna, har återförsäljaren regressrätt enligt Produktansvarslagen. Återförsäljaren kan då rikta anspråk pga de utbetalade skadestånden gentemot t ex tillverkaren av produkterna.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online »