Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan man ställa krav på att grannen håller efter i sin trädgård?

Datum: 19/07/2023

Hej,

Vi delar tomtgräns med en villafastighet där inget hålls i ordning. Exempelvis klipps inte gräset förrän det är en halvmeter högt. Längs tomtgränsen växer ogräset utan att bekymra grannen. Vi har pratat med honom och han svarar bara att “jag ska ta itu med det”. Min fru har problem med att hålla efter ogräset så att det inte växer in till oss. Hon sköter det ensam då jag sitter i rullstol och inte kan hjälpa till. Dessutom finns det tujor på den andra tomten som är 10 till 12 meter höga som orsakar oss obehag då de smutsar ner på våra fönster och stora mängder med barr samlas i vår ena takränna. Villan hyrs ut men varken hyresvärd eller hyresgäst tycks intresserad av att hålla efter tomten.

I ett i övrigt välskött område är det ännu mer störande även ur estetisk synpunkt att fastigheten missköts. Inte heller byggnaden hålls efter. En husvagn av det icke användbara skicket står långtidsparkerad på tomten. Vi har pratat med kommunen men de tycks inte intresserade av att agera trots att växtligheten på tomten stör trafiken. Finns det något effektivt att göra åt problemet? Alla är väl skyldiga att sköta sin fastighet på ett sätt så att den inte avviker betydligt i skick från omgivande fastigheter?

Hej och tack för din fråga,

Som granne kan man inte kräva att en annan fastighetsägare ska underhålla sin tomt. Det är däremot möjligt att informera till exempel länsstyrelsen eller byggnadsnämnden om situationen för ett evenuellt ingripande från deras sida.

Förhållanden mellan grannar är mycket begränsat reglerat i lag. Det finns dock stadgat att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen.[1] Observera att detta främst gäller då en person utför någon form av arbete på sin egendom och inte vid underlåtenhet att agera.

Vidare finns även bestämmelser i plan- och bygglagen om hur en tomt skall skötas. Enligt denna lag ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer.[2] Det är regeringen, länsstyrelsen och den tillsynsnämnd som regeringen beslutat som kan pröva förutsättningarna för att ingripa när bestämmelser i lagen inte följs.[3] Du kan således kontakta till exempel länsstyrelsen, berätta om omständigheterna i ert fall och be om en prövning.

Ett eventuellt ingripande måste ske i enlighet med förvaltningslagen.[4] Det finns inget som hindrar en enskild person från att uppmärksamma exempelvis byggnadsnämnden om den upplevda olägenheten, men som granne kan man inte kräva att en fastighetsägare underhåller sin tomt.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] 8 kap. 15 § Plan- och bygglagen
[3] 11 kap. 3 och 5 §§ Plan- och bygglagen
[4] 1 § Förvaltningslagen

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.