fbpx
Villaområde

Kan man ställa krav på att grannen håller efter i sin trädgård?

Hej,

Vi delar tomtgräns med en villafastighet där inget hålls i ordning. Exempelvis klipps inte gräset förrän det är en halvmeter högt. Längs tomtgränsen växer ogräset utan att bekymra grannen. Vi har pratat med honom och han svarar bara att ”jag ska ta itu med det”. Min fru har problem med att hålla efter ogräset så att det inte växer in till oss. Hon sköter det ensam då jag sitter i rullstol och inte kan hjälpa till. Dessutom finns det tujor på den andra tomten som är 10 till 12 meter höga som orsakar oss obehag då de smutsar ner på våra fönster och stora mängder med barr samlas i vår ena takränna. Villan hyrs ut men varken hyresvärd eller hyresgäst tycks intresserad av att hålla efter tomten.

I ett i övrigt välskött område är det ännu mer störande även ur estetisk synpunkt att fastigheten missköts. Inte heller byggnaden hålls efter. En husvagn av det icke användbara skicket står långtidsparkerad på tomten. Vi har pratat med kommunen men de tycks inte intresserade av att agera trots att växtligheten på tomten stör trafiken. Finns det något effektivt att göra åt problemet? Alla är väl skyldiga att sköta sin fastighet på ett sätt så att den inte avviker betydligt i skick från omgivande fastigheter?

Hej och tack för din fråga,

Som granne kan man inte kräva att en annan fastighetsägare ska underhålla sin tomt. Det är däremot möjligt att informera till exempel länsstyrelsen eller byggnadsnämnden om situationen för ett evenuellt ingripande från deras sida.

Förhållanden mellan grannar är mycket begränsat reglerat i lag. Det finns dock stadgat att var och en vid nyttjande av sin fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen.[1] Observera att detta främst gäller då en person utför någon form av arbete på sin egendom och inte vid underlåtenhet att agera.

Vidare finns även bestämmelser i plan- och bygglagen om hur en tomt skall skötas. Enligt denna lag ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.[2] Det är regeringen, länsstyrelsen och den tillsynsnämnd som regeringen beslutat som kan pröva förutsättningarna för att ingripa när bestämmelser i lagen inte följs.[3] Du kan således kontakta till exempel länsstyrelsen, berätta om omständigheterna i ert fall och be om en prövning.

Ett eventuellt ingripande måste ske i enlighet med förvaltningslagen.[4] Det finns inget som hindrar en enskild person från att uppmärksamma exempelvis byggnadsnämnden om den upplevda olägenheten, men i egenskap av granne kan man inte kräva att en fastighetsägare underhåller sin tomt.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 1 § Jordabalken
[2] 8 kap. 15 § Plan- och bygglagen
[3] 11 kap. 3 och 5 §§ Plan- och bygglagen
[4] 1 § Förvaltningslagen

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa in till oss.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas