Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan man vara berättigad både sjukersättning och aktivitetsstöd?

Datum: 10/04/2019

Hej,

Jag har haft aktivitetsstöd sedan årsskiftet. Under samma period har jag varit beviljad sjukersättning med 75 %. Efter ett halvår har man nu kommit framtill att mitt aktivitetsstöd varit för stort och kräver att jag återbetalar mellanskillnaden. I uträkningarna är beloppet för sjukersättning omräknat till dagsersättning, som sedan dragits från det aktivitetsstöd som utbetalats. Jag anser att det blir fel. Detta då sjukersättningen endast gäller 75 %, rimligen bör jag väl då få behålla 25 % av aktivitetsstödet. Om jag tänker rätt och vill gå vidare genom att överklaga beslutet, vad kan det komma att kosta?

Hej och tack för din fråga,

En person som har nedsatt arbetsförmåga med minst 25 % kan ha rätt till ersättning från försäkringskassan i form av sjukersättning. För rätt till sjukersättning krävs att arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt och att rehabiliteringsåtgärder inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga, 33 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken.

Aktivitetsstöd är en ersättning som betalas ut till en person som fyllt 25 år och deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, 2 kap. 1 § förordning (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Även denna ersättning betalas ut av försäkringskassan.

I det fall en person som får aktivitetsstöd även får sjukersättning, aktivitetsersättning, allmän ålderspension eller tjänstepension minskas aktivitetsstödet genom att månadsbeloppet från den andra ersättningsformen delas med 22 och det dagliga aktivitetsstödet minskas med detta belopp. Genom att beräkna rätten till aktivitetsstöd på detta sätt går det inte att, utifrån hur hur många procent sjukersättningen är beviljad, säga att det även skall skall betalas ut aktivitetsstöd. Det beror istället på vilken summa som betalas ut varje månad och om det sedan finns något aktivitetsstöd kvar att betala ut.

Gynnande myndighetsbeslut vinner som huvudregel negativ rättskraft vilket innebär att de inte kan återkallas eller ändras till den enskildes nackdel. Att kräva återbetalning av redan utbetalt aktivitetsstöd innebär att myndigheten går emot denna princip, för att göra det krävs att något av undantagen i 37 § Förvaltningslagen är tillämpliga. Situationer som är undantagna inkluderar fall i vilka det av beslutet framgått att det under vissa förutsättningar får återkallas, om tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart alternativt om felaktigheten beror på att personen beslutet angår lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Att överklaga ett myndighetsbeslut kostar ingenting. Alla parter står sina egna kostnader vilket innebär att det endast är ett eventuellt ombud som kostar pengar vid tvist i domstol.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.