Kan min exmans advokat bestämma hur vårdnaden ska se ut?

Hej,

Kan min exmans advokat bestämma att den gemensamma vårdnaden om vårt barn är upphävt i väntan på att vi ska ha huvudförhandling i domstolen?

Hej och tack för din fråga,

Innan en vårdnadstvist uppkommer kan det vara en bra idé för föräldrarna att försöka nå en överenskommelse. Kommunen ska erbjuda samarbetssamtal där  föräldrarna kan få hjälp med att hitta en lösning som båda kan gå med på. Skulle föräldrarna ändå inte komma överens krävs en rättsprocess där domstolen fattar ett beslut om vad som ska gälla. Tingsrätten ska i första hand utgå ifrån barnets bästa vid prövning av fråga enligt 6 kap. 2 § FB. Hänsyn ska också tas till barnets önskan, med beaktande av barnets mognad och ålder.

Ett tillfälligt beslut i en vårdnadstvist kallas för ett interimistiskt beslut enligt 6 kap. 20 § FB. För att kunna fatta ett interimistiskt beslut ber domstolen ofta om en snabbupplysning från socialnämnden. Snabbupplysningen innehåller föräldrarnas utsagor, utdrag ur socialregistret samt utdrag från polisregistret. Beslutet gäller tills vidare, alltså fram till dess att domstolen meddelat annat beslut/dom eller att föräldrarna kommer överens på annat sätt. Således kan inte någon av parterna eller deras ombud ensidigt besluta hur vårdnaden för ett gemensamt barn ska se ut fram till huvudförhandlingen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co


Läs mer om vårdnadstvist här »

Läs mer om oss här »

Boka kostnadsfritt möte med Zeijersborger idag! »

Vi står på din sida

Zeijersborger & Co är en av Sveriges ledande privatjuridiska advokatbyråer. Våra jurister och advokater står på din sida oavsett om du blivit åtalad eller utsatt för brott, behöver råd vid skilsmässa, vårdnadstvist, LVU, arvskifte eller personskada. Vi är duktiga på diskrimineringsfrågor och driver dina tvister mot myndigheter och försäkringsbolag. Naturligtvis hjälper vi dig att upprätta äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas