Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan min far göra min arvlös genom att skriva över fastigheten på sin fru?

Datum: 02/05/2019

Hej,

Min far är gift med en kvinna som inte är min mor. De har en fastighet värd 1,7 miljoner som han skrivit över på kvinnan som i sin tur gett bort fastigheten. Får man göra så?

Hej och tack för din fråga,

Som utgångspunkt har var och en rådighet att förvalta sin egendom på det sätt denne önskar. I 7 kap. Ärvdabalken finns dock regler som reglerar bröstarvingars (den avlidnes barn) rätt till arv genom laglott. Laglotten innebär att ett eventuellt testamente efter den avlidna inte är giltigt i den mån testamentet påverkar bröstarvingens rätt till sin laglott. Storleken på laglotten beräknas genom att halvera det arv bröstarvingen hade varit berättigad om inget testamente funnits. Då det inte är fråga om testamente utan gåva krävs, för att gåvan skall likställas med testamente, att syftet skall vara detsamma som om egendomen istället hade testamenterats, 7 kap. 4 § ÄB. Två sorters gåvor har ansetts kunna uppfylla detta syfte, gåvor någon ger på sin dödsbädd samt gåvor som inte är betungande för givaren. Till gåvor som inte är betungande för givaren har exempelvis räknats fastigheter med villkoret att gåvogivaren utan kostnad kunnat fortsätta bo på fastigheten resten av livet.

Vid bedömningen om värdet av en gåva skall ingå vid beräknande av laglott måste således bedömas av vilken karaktär gåvan varit.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.