Kan min flickvän få uppehållstillstånd med anknytning till mig?

Hej,

Jag kom till Sverige för tre år sedan och fick nyligen ett tillfälligt uppehållstillstånd. Jag har jobb, lägenhet och jag kan försörja både mig själv och min flickvän. Min fråga är om det är möjligt för henne att söka uppehållstillstånd med anknytning till mig? Vi växte upp tillsammans och önskar nu kunna bli återförenade i Sverige.

Hej och tack för din fråga,

Som utgångspunkt är det utlänningslagen som är tillämplig vid frågor som rör uppehållstillstånd. Mellan 20 juli 2016 och 19 juli 2019 kompletteras, och till vissa delar ersätts, utlänningslagen av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (begränsningslagen). För tillfället finns därmed två lagstiftningar att ta hänsyn till beträffande möjligheten att få uppehållstillstånd på anknytning till någon som redan befinner sig i Sverige. Lagstiftningen gör vidare skillnad på fall i vilka det rör sig om en etablerad relation i vilka de anhöriga är gifta eller har sammanbott en längre tid redan i hemlandet eller om relationen är nyetablerad och uppehållstillståndet krävs för att kunna vidareutveckla relationen. Svaret nedan utgår från att relationen i fråga är en väletablerad samborelation.

Som utgångspunkt skall uppehållstillstånd ges till någon som sedan tidigare är gift med alternativt sambo med en person som beviljats uppehållstillstånd i Sverige, 5 kap. 3 § 1 p. UtlL. Paragrafen påpekar dock att hänsyn skall tas till begränsningslagen under ovan nämnda tidsperiod. Begränsningslagen stadgar att om anknytningspersonen är en flykting med tidsbegränsat uppehållstillstånd måste uppehållstillstånd för den anhöriga beviljas endast om flyktingen bedöms ha välgrundade utsikter att i framtiden beviljas ett permanent uppehållstillstånd, 6 § begränsningslagen. I det fall anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande med tillfälligt uppehållstillstånd skall uppehållstillstånd för anhörig inte beviljas, 7 § begränsningslagen. Utlänningslagen ställer upp ett krav om att anknytningspersonen måste kunna försörja sig samt ha en lägenhet stor nog för sig och den anhöriga för att uppehållstillstånd för den anhöriga skall kunna beviljas, 5 kap. 3b § UtlL. Detta krav ersätts dock i begränsningslagen av ett krav som utöver vad som stadgas i utlänningslagen även innefattar att anknytningspersonen skall kunna försörja den anhöriga, 9 § begränsningslagen.

Försörjningskravet gäller inte om ansökan om familjeåterförening inkommer inom tre månader efter att anknytningspersonen beviljats uppehållstillstånd, 10 § 3 st. 1 p. begränsningslagen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.