fbpx

Kan min fru ansöka om svenskt medborgarskap?

Hej,

Jag är gift med en rysk medborgare som är 73 år. Vi har varit gifta sedan 2006. Min fru har tillfälligt uppehållstillstånd (3 år ) som går ut i slutet på oktober. Hon har genomgått svenskkurs med godkänt resultat. Har fastadress tillsammans med mig.

Kan hon ansöka om svenskt medborgarskap eller måste hon ansöka om ytterligare en period för tillfälligt uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

För att få svenskt medborgarskap så måste man uppfylla kraven för hemvist, alltså bott i Sverige en viss tid, hur länge varierar beroende på vilket land man kommer ifrån. Det vanligaste är ett krav på 5 år men tidskravet kan variera. I vissa situationer kan man erhålla svenskt medborgarskap trots att kraven inte är uppfyllda, till exempel om man är gift med en svensk medborgare. Det kan därför rekommenderas att kontakta Migrationsverket för ytterligare information.

Det finns vissa krav som ställs upp i medborgarskapslagen (MedbL) som måste uppfyllas för att man ska få svenskt medborgarskap.[1] Den som ansöker om svenskt medborgarskap måste:

  • kunna styrka sin identitet – detta kan man göra genom att visa sitt pass eller identitetsdokument i original eller genom att en nära släkting intygar identiteten,
  • ha fyllt 18 år,
  • ha permanent uppehållstillstånd (alternativt uppehållsrätt eller uppehållskort om man är EU-medborgare eller närstående till EU-medborgare) – ett tidsbegränsat uppehållstillstånd räcker alltså inte,
  • ha uppfyllt kraven för hemvist – alltså bott i Sverige en viss tid, hur länge varierar beroende på vilket land man kommer ifrån; det vanligaste är ett krav på 5 år men tidskravet är kortare för flyktingar/statslösa (4 år) och nordiska medborgare (2 år),
  • och ha haft och förväntas komma att ha ett hederligt liv i Sverige – man ska ha levt ett skötsamt liv vilket innebär att Migrationsverket kontrollerar att man inte begått brott eller dragit på sig skulder under sin tid i Sverige.

Man kan i vissa fall erhålla svenskt medborgarskap trots att kraven ovan inte är uppfyllda.[2] Det handlar om situationer där sökanden tidigare har varit svensk medborgare, är gift eller sambo med en svensk medborgare eller att det annars finns särskilda skäl.

Ansökan om svenskt medborgarskap görs till Migrationsverket.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 11 § MedbL.
[2] 12 § MedbL.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas