Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan min fru ta min husbil utan att bodelningen är klar?

Datum: 25/10/2021

Hej,

Min hustru har ansökt om skilsmässa. Hon har tagit husbilen, som är min och registrerad på mig, och försvunnit.

Kan man göra så innan bodelningen är klar?

Hej och tack för din fråga,

När äktenskapet består så är egendomen fortfarande att anse som din. Makar har eget ansvar för sina tillgångar och därför har din maka inte rätt att ta bilen och hålla den undan från dig. Däremot kan hon i ett senare skede möjligtvis göra gällande att husbilen ska tilldelas henne i en bodelning om det är giftorättsgods.

Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder, en makes äganderätt påverkas därför inte av äktenskap.[1] Denna egendomsskillnad råder mellan makarna så länge äktenskapet består.[2] Det innebär att den av makarna som förvärvat eller på annat sätt infört viss egendom i boet är att betrakta som egendomens ägare även makarna emellan. Detta gäller oavsett om egendomen förvärvas av den andra maken eller någon annan. Däremot har makar en ömsesidig rätt att ta del av varandras giftorättsgods vid äktenskapets upplösning.[3]

Som huvudregel är giftas egendom giftorättsgods. Detta innebär att du har rätt till halva värdet av din makes egendom om ni skiljer er. All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods.[4] Det spelar ingen roll att husbilen är inköpt i ditt namn, om husbilen inte är enskild egendom så utgör den giftorättsgods, oavsett vem som har betalt den eller vems namn den är skriven i.

Om ni inte kommer överens om hur bodelningen mellan er ska utföras kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som då tar över ansvaret och ser till att allt går rätt till.[5]

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 3 § ÄktB.
[2] Prop. 1986/87:1 s. 113.
[3] 7 kap. 1 § ÄktB.
[4] 7 kap. 1 § ÄktB.
[5] 17 kap. 1 § ÄktB.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.