Kan min hyresvärd neka byte av hyresgäst?

Hej,

Jag hyr en lägenhet av min faster. Min faster har flera regler angående vad jag får göra och inte göra i lägenheten. Jag vill ny flytta härifrån och jag har en bekant som kan ta över lägenhet. Kan min faster neka henne det?

Hej och tack för din fråga,

Hyresgästen får inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Hyresvärden har ingen generell skyldighet att godkänna ett lägenhetsbyte, se Jordabalken 12 kap. 32 §. Om hyresvärden vägrar att lämna samtycke finns dock möjligheten att ansöka om byte hos hyresnämnden som kan godkänna ett byte. Hyresvärden får då rätta sig efter hyresnämndens beslut.

Hyresnämnden ska ge tillstånd till ett byte enligt Jordabalken 12 kap. 35 § om:

  • Bytet inte innebär en påtaglig olägenhet för hyresvärden.
  • Det finns beaktansvärda skäl till bytet.

Vid bedömningen av om bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden tittar hyresnämnden på om den nya hyresgästen verkar vara skötsam och har förmåga att betala hyran.

Vid bedömningen av om det är beaktansvärda skäl tittar hyresnämnden på den gamla hyresgästens skäl för att vilja byta lägenhet. Det kan t.ex. röra sig om att familjen växer och det finns behov av en större lägenhet.

Det som rekommenderas som ett första steg är att prata med din hyresvärd och försöka komma överens om ett byte.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.