fbpx
Ett lägenhetshus med bostadsrätter.

Kan min inneboende hindra mig från att sälja min lägenhet?

Hej,

Jag har en inneboende i min bostadsrätt som hyrt ett rum i snart fyra år. Nu har jag bestämt mig för att flytta, men när jag tog upp detta med min inneboende så var hon tydlig med att hon ansåg sig ha rätt att bo kvar. Hon ville därför att det skulle vara ett krav för den som köper lägenheten att hon får ha kvar sitt rum. Kan hon kräva det? Lägenheten ligger centralt i Stockholm och jag förstår att det är svårt att hitta en ny hyresrätt här samt att hon bott här så länge, men är det verkligen rimligt?

Hej och tack för din fråga,

Till att börja med bör nämnas att det finns olika lagar vid uthyrning av bostad. Utifrån din fråga verkar det som att det är privatuthyrningslagen som är tillämplig. Den gäller vid den första uthyrningen, när du hyr ut din egen bostad för annat än fritidsändamål och näringsverksamhet.[1]

Enligt privatuthyrningslagen kan en inneboende aldrig ha rätt till besittningsskydd, alltså rätten till ett skydd för en hyresgäst att bo kvar i en lägenhet trots att hyresvärden säger upp hyreskontraktet. Hyresgästen har inte heller rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalat något annat.[2] Däremot har hyresgästen rätt till tre månaders uppsägningstid då hyresvärden säger upp ett avtal som gäller för obestämd tid. Avtalet upphör då att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.[3]

Reglerna i privatuthyrningslagen går alltså att avtala bort, så länge det inte är till nackdel för hyresgästen.[4] Detta innebär att din inneboende skulle kunna ha rätt till visst besittningsskydd om det framgår av ert avtal. Men om så inte är fallet, kan din inneboende inte kräva att få bo kvar.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] Lagen om uthyrning av egen bostad (UEB)
[2] 3 § 3 st. UEB
[3] 3 § 2 st. UEB och 12 kap. 4 § 1 st. 1 p. JB
[4] 2 § UEB och 12 kap. 1 § 5 st. JB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas