Kan min make sätta stopp för skilsmässan?

Hej,

Jag vill gärna veta om man kan snabba på ett beslut angående skilsmässa. Jag vill att min skilsmässa ska gå igenom så snabbt som möjligt men min man vill verkligen inte skiljas. Jag är rädd att han kommer sätta käppar i hjulen för vår skilsmässa.

Jag har alltså två frågor:

Kan han sätta stopp för skilsmässan?

Kan jag göra något för att snabba på beslutet angående skilsmässa?

Hej och tack för din fråga,

Om ena parten vill skiljas så kan makarna inte undgå en skilsmässa. Det finns bara ett sätt att kringgå betänketiden på och det är om makarna levt åtskilda sedan minst två år innan ansökan om skilsmässan.

En äktenskapsskillnad föregås i vissa fall av en betänketid om båda makarna begär det eller om någon av dem varaktigt bor tillsammans med eget barn under 16 år som står under den makens vårdnad.[1] Detsamma gäller om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas.[2]

Betänketiden startar när makarna gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad eller när den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andra maken.[3] En äktenskapsskillnad fullbordas inte automatiskt efter att betänketiden löpt ut. Det måste begäras ytterligare en gång av makarna. Om en begäran inte görs så förfaller målet om ett år.

Det finns emellertid omständigheter som föranleder att makarna kan undgå betänketiden. Var och en av makarna har rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om makarna levt åtskilda sedan minst två år.[4] En make har vidare rätt att frångå betänketiden om det kan göras sannolikt att maken har tvingats att ingå äktenskapet eller om maken har ingått äktenskapet före 18 års ålder. Därtill har var och en av makarna rätt till äktenskapsskillnad utan föregående betänketid om äktenskapet har ingåtts trots att makarna är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller är helsyskon. Detsamma gäller om äktenskapet har ingåtts trots att någon av makarna redan var gift eller partner i ett registrerat partnerskap och det tidigare äktenskapet eller partnerskapet inte har blivit upplöst.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 5 kap. 1 § ÄktB.
[2] 5 kap. 2 § ÄktB.
[3] 5 kap. 3 § ÄktB.
[4] 5 kap. 4 och 5 §§ ÄktB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas