Hej,

Jag har bott och arbetat i Sverige i flera år. Kan min mamma få uppehållstillstånd i Sverige när jag redan bor och jobbar här?

Hej och tack för din fråga,

Att hålla samman familjen är en grundprincip inom den svenska utlänningsrätten och kommer till uttryck i bl.a. 5 kap. 3-3 e utlänningslagen. Genom dessa bestämmelser kan en person få uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning. För att uppehållstillstånd genom anknytning ska erhållas av en förälder är det första kravet att anknytningspersonen själv är bosatt i eller har uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Vidare finns för vuxna anknytningspersoner ett försörjningskrav som innebär att den person som en utlänning åberopar anknytning till dels ska kunna försörja sig, dels ska ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för sig själv och för utlänningen.

Om det är fråga om vuxna familjemedlemmar krävs även att personerna ingått i samma hushåll och att det föreligger ett beroendeförhållande mellan individerna. Om man levt åtskilda under flera år är det i regel mycket svårt att visa på ett sådant beroendeförhållande.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas