Kan min mamma få uppehållstillstånd?

Hej,

Jag är en 43-årig man som fick arbetstillstånd i Sverige 2013. Min fru och mina två barn har nu fått permanent uppehållstillstånd och skall flytta hit om ett par månader. Problemet är nu att min mor, som bor med min fru och våra barn, vare sig kan eller vill leva utan barn och barnbarn. Förra året blev jag svensk medborgare och min enda bror bor också i Sverige och är svensk medborgare. Finns det möjlighet för min mor att få uppehållstillstånd och bo med oss här i Sverige?

Hej och tack för din fråga,

En person kan beviljas uppehållstillstånd i Sverige utifrån ett par olika grunder, de vanligaste grunderna är arbetstillstånd, asyl och anknytning till person i Sverige. Jag kommer i mitt svar att fokusera på möjligheten för din mamma att komma till Sverige på anknytning till dig eller din bror samt möjligheten att söka asyl i Sverige.

Reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning återfinns i utlänningslagens 5 kap. och kompletteras av Lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

För att beviljas uppehållstillstånd på anknytning till sitt barn är det avgörande om barnet ifråga är underårigt, det vill säga om det rör sig om ett barn i lagens mening. Är anknytningspersonen vuxen, d.v.s. över 18 år, är kraven högre ställda för att bevilja uppehållstillstånd på grund av anknytning. Förutom att personen som söker uppehållstillstånd är nära anhörig till anknytningspersonen krävs att personerna ingått i samma hushåll samt att det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna samt att detta beroendeförhållande fanns redan i hemlandet, 5 kap. 3a § 2 p. UtlL. Detta beroendeförhållande kan vara svårt att visa i de fall det gått flera år sedan familjemedlemmarna bodde tillsammans. Är anknytningspersonen vuxen krävs även att det försörjningskrav som stadgas i 9 § begränsningslagen är uppfyllt. Detta krav innebär att anknytningspersonen måste kunna försörja personen som ansöker om uppehållstillstånd samt bo i en bostad som enligt lagen är stor nog åt dem båda plus övriga medlemmar i hushållet.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas