Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan min mamma ta bort min systers rätt till efterarv?

Datum: 03/12/2021

Hej,

Kan en förälder eller en efterarvinge göra så att hans syster inte får några pengar på grund av en gammal skuld till deras mor? Det finns inte något skrivet om det här i brev eller testamente.

Hej och tack för din fråga,

Jag tolkar din fråga som att du vill veta möjligheten till att bestämma över egendom som du och din syster ska ärva som efterarvingar. Jag uppfattar det även som att ni båda är barn till arvlåtarna. Om så är fallet kan hon inte bli helt utan arv.

Att vara efterarvinge innebär att man har rätt att ärva först efter att den primära arvingen har avlidit. Om det till exempel finns barn till ett gift par, där antingen mamman eller pappan har avlidit, är huvudregeln att den efterlevande maken ärver den avlidne med fri förfoganderätt. Barnen blir därmed efterarvingar, som inte får ta del av sitt arv förrän den efterlevande maken också har gått bort.

Om er mamma har ärvt med fri förfoganderätt får hon använda den ärvda egendom, men med vissa begränsningar. Den efterlevande maken får inte genom testamente bestämma över egendomen som ska tillfalla den först avlidnes arvingar.[1] Hon får alltså inte välja att ta bort din systers rätt till efterarv. Om det är så att hon orsakat en väsentlig minskning av sin egendom genom till exempel gåva, utan att beakta efterarvingarnas arvsrätt, kan värdet av gåvan återbäras.[2]

Om man däremot har ärvt med full äganderätt innebär det att man i princip får förbruka den ärvda egendomen som man vill. Man får alltså testamentera bort egendomen om man så önskar. Men ett barn kan inte bli helt arvlös utan har alltid rätt till sin laglott vilket är hälften av barnets arvslott.[3]

Det är alltså inte möjligt att göra så att din syster inte får några pengar alls. Om däremot den obetalda skulden kan ses som en gåva till systern kan det vara så att det betraktas som ett förskott på arv. I sådant fall kan det vara möjligt att hennes arvsrätt minskas med motsvarande belopp.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap 1–2 §§ ÄB
[2] 3 kap 3 § 2 st. ÄB
[3] 7 kap. 1 § ÄB
[4] 6 kap. 1 § ÄB

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.