Kan min man begära halva bohaget 8 år efter skilsmässan?

Hej,

Jag skilde mig för 8 år sedan. Mannen lämnade allt kvar till mig och barnen. Skulle han kunna komma så här långt efter och begära halva bohaget? Det finns inget kvar som vi då hade tillsammans. Jag har förnyat allt. Tacksam för svar.

Hej och tack för din fråga,

Om det skulle vara så att ni har upprättat ett bodelningsavtal för 8 år sedan är huvudregeln att avtalet ska hållas. Jag tolkar dock din situation som att du och din man aldrig gjorde någon bodelning när ni skilde er eftersom du undrar om han nu kan komma och begära halva bohaget.

Det kan vara möjligt att begära en bodelning 8 år efter att man har skilt sig. Det finns ingen regel som anger exakt hur lång tid efter en skilsmässa man kan begära en bodelning, vilket innebär att det är omständigheterna i det enskilda fallet som avgör om en bodelning är möjlig efter så lång tid.

Högsta domstolen har i ett fall bedömt att en bodelning var möjlig 10 år efter skilsmässan.[1] En anledning till att bodelningen skedde så pass långt efter skilsmässan var att den ena maken inte haft råd att lösa ut den andre från bostaden men att det var för barnens bästa att få bo kvar. I ett annat fall ansåg HD att det inte var möjligt att påkalla en bodelning 24 år efter skilsmässan.[2] Det som kan vara avgörande är om det finns någon giltig anledning till att bodelningen har skjutits upp.

Det är vanligt att man gör en bodelning när ett äktenskap upphör genom skilsmässa.[3] Bodelningen görs med utgångspunkt i hur egendomsförhållandena såg ut när makarna separerade. Det kan därför vara lättare att genomföra bodelningen om man inte väntar allt för länge. Det som fördelas mellan makarna är deras giftorättsgods, vilket är all egendom som inte är enskild egendom.[4]

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] NJA 2009 s. 437
[2] NJA 1993 s. 570
[3] 9 kap. 1 § ÄktB
[4] 7 kap. 1 § ÄktB

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas