Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan min man beviljas uppehållstillstånd trots att han har återreseförbud?

Datum: 31/08/2022

Hej,

Min man har fått ett återreseförbud till Sverige på två år. Min fråga är om han kommer få avslag om jag söker om uppehållstillstånd åt honom så han kan flytta till mig? Min man är i hemlandet nu och vi vill ansöka om anknytning men jag har hört att vi kan få avslag direkt och att vi måste söka när två åren har passerat.

Hej och tack för din fråga,

Ett återreseförbud innebär att personen som det gäller i princip inte får komma tillbaka till Sverige under tiden som förbudet gäller. Enligt 8 kap. 22 -23 §§ Utlänningslagen (UtlL) kan ett beslut om återresebeslut beslutas för utlänningen. Återreseförbudet får bestämmas till högst fem år.

Ett återreseförbud som meddelats i Sverige gäller i hela Schengen-området. Den som har fått ett återreseförbud får alltså under tiden som förbudet gäller inte resa in i någon stat som ingår i Schengen-samarbetet.

Enligt 8 kap. 26 § UtlL kan ett beslut om återreseförbud som vunnit laga kraft få helt eller delvis upphävas av Migrationsverket, en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen.

Ett skäl för att upphäva ett återreseförbud kan vara att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd har beviljats, exempelvis för arbete. Detta följer av Migrationsöverdomstolens avgörande i MIG 2017:16. Det avgörande är på vilka grunder återreseförbudet har meddelats. I målet var de två avgörande faktorerna att återreseförbudet inte hade meddelats på grund av mannens eget agerande, och att han i samband med tidigare ärende hade lämnat Sverige frivilligt efter beslutet om utvisning.

Det är således möjligt att få uppehållstillstånd trots att det föreligger ett återreseförbud, det är emellertid inte säkert under vilka särskilda omständigheter det är möjligt.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.