Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan min man motsätta sig skilsmässa och har han rätt till halva bohaget?

Datum: 04/04/2019

Hej,

Jag har en fråga om rättigheter vid skilsmässa. Min man, som jag nu har gjort ansökan om skilsmässa ifrån, har bott i Sverige med mig. Har är medborgare i ett land utanför EU och har nu uppehållstillstånd i Sverige. Vad för rättigheter har han beträffande fördelning av möbler och annat? Han vägrar i nuläget att gå med på skilsmässa för att han vill gå till tingsrätten och kräva hälften av allt i lägenheten.

Hej och tack för din fråga,

Regler som rör äktenskapsskillnad återfinns i Äktenskapsbalken. För att ansöka om äktenskapsskillnad krävs inte att båda makarna är överens men i det fall bara den ena maken vill skiljas krävs att det efter yrkande om äktenskapsskillnad löper en betänketid om 6 månader, 5 kap. 2-3 §§ ÄktB. Att ena maken inte är svensk medborgare hindrar inte att svensk domstol tar upp målet så länge den som ansöker om äktenskapsskillnad är svensk medborgare eller har bott i landet under minst ett år, 3 kap. 2 § lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.

När äktenskapet upplöses skall en bodelning genomföras genom vilken makarnas egendom fördelas mellan dem, 9 kap. 1 § ÄktB. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, detta är all egendom som inte är någon utav makarnas enskilda egendom genom exempelvis äktenskapsförord, villkorad gåva eller villkorat arv, 10 kap 1 § och 7 kap. 1-2 §§ ÄktB. I det fall ingen egendom är enskild ingår båda makarnas samtliga tillgångar i bodelningen. Från varje makes tillgångar avräknas de skulder maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes, resterande tillgångar från respektive make läggs och delas sedan lika, 11 kap. 3 § ÄktB. Vid fördelningen av tillgångarna har varje make rätt att i första hand få sin egendom, 11 kap. 7 § ÄktB. Vem av makarna som haft mest egendom innan skilsmässan eller vem som ekonomiskt bidragit mest till hushållet under äktenskapet har ingen betydelse vid bodelningen.

Vänliga Hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.