fbpx

Kan min pappa göra mig arvlös genom gåva?

Hej,

Jag är särkullbarn och min far dog nyligen. Innan han gifte om sig ägde han en fastighet och mark, men när de gifte sig gav han bort sin fastighet och mark till sin fru, som nu står som ägare på lagfarten. Går det att få ut min laglott genom att få ”del utav” fastigheten, skogen och marken? Han hade inga andra tillgångar och det fanns inget äktenskapsförord eller testamente.

Hej och tack för din fråga,

Inom arvsrätten är barnets intresse att ärva sina föräldrar grundläggande, samtidigt som arvlåtaren har ett intresse att fritt kunna förfoga över sin egendom. Som utgångspunkt har din pappa rätt att förbruka sina tillgångar som han vill under sin livstid, men med vissa begränsningar. En bröstarvinge har ett förstärkt laglottsskydd, vilket innebär att en förälder inte får testamentera bort mer än hälften av sin egendom. En förälder får inte heller ge bort en gåva, i syfte att likställas med testamente.[1] Anledningen till det är att ett barn alltid har rätt att som minst få hälften av arvslotten, vilket kallas laglott.[2]

Det finns två typer av gåvor som kan anses likställas med ett testamente; dödsbäddsgåvor samt gåvor som inte är betungande för givaren. Dödsbäddsgåvor är gåvor som har givits när döden varit förestående, eller när givaren trodde att döden var nära. Gåvor som inte är betungande är gåvor som inte förändrar dispositionen, alltså där givaren kan beräkna att till sin död få ha nyttan av den bortgivna egendomen. I NJA 1998 s. 534 uttalade domstolen att 7 kap. 4 § ÄB ska vara tillämplig om det går att anta en avsikt hos givaren att genom en gåva påverka successionen av sin egendom.

I och med att din pappa inte hade någon annan egendom än fastigheten och marken är sannolikheten stor att gåvan som har givits anses ha kränkt din rätt till laglott. Om du anser att din rätt till laglott har blivit kränkt, samt om den aktuella gåvan är att likställa med ett testamente, kan du väcka talan i domstol inom 1 år från att bouppteckningen avslutades.[3]

Vid den här typen av arvstvister är det bra att ta hjälp av en erfaren jurist eller advokat. Du är välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri rådgivning.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 7 kap. 4 § Ärvdabalken
[2] 7 kap. 1 § Ärvdabalken
[3] 7 kap. 4 § 2 st. Ärvdabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas