Kan min sambo söka uppehållstillstånd i Sverige till vårt nyfödda barn?

Hej,

Min sambo har fått utvisning men har ännu inte utvisats. Efter att vi fått beslutet fick vi ett barn och vi har skickat in verkställighetshinder, men vi har inte ännu fått något svar. Kan min sambo ansöka om uppehållstillstånd i anknytning till mig eller vårt barn?

Hej och tack för din fråga,

När det handlar om en fråga om avvisning eller utvisning ska hänsyn tas till om utlänningen på grund av bestämmelserna i utlänningslagen 12 kap. inte kan sändas till ett visst land eller om det annars finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs enligt utlänningslagen 8 kap. 7 §. Migrationsverket kan avbryta utvisningen bara om det kommer fram ny information efter att utlänningen har fått beslutet. Det kan till exempel handla om att

  • de politiska förhållandena i hemlandet har ändrats och det gör att utlänningen inte kan återvända
  • utlänningen har blivit för sjuk för att genomföra resan
  • utlänningen har fått en livshotande sjukdom och det inte går att få vård i hemlandet
  • utlänningens familjesituation har förändrats.

Det som ska göras då är att upprätta ett yttrande till Migrationsverket där det framgår vilka nya skäl som hindrar utlänningen från att återvända till hemlandet. Enligt dina uppgifter förstår jag det som att ni redan har sökt om verkställighetshinder på grund av att din sambos familjesituation har förändrats.

Enligt lagen i 5 kap. 3a § utlänningslagen får uppehållstillstånd ges till föräldern om han ansöker om anknytning till barnet. Förutsättningarna att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till sitt barn är att utlänningen är förälder till och vårdnadshavare för samt sammanbor med ett barn som är bosatt i Sverige.

Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd ska göras från utlänningens hemland. Uppehållstillståndet ska således vara klart innan utlänningen reser in i Sverige. I vissa fall kan utlänningen få uppehållstillstånd utan att behöva lämna Sverige. Det kan gälla utlänningar som redan har ett annat uppehållstillstånd eller om utlänningen har eller väntar barn. Om man behöver stanna i Sverige för att inte skiljas från sitt barn ska man berätta om sin familjesituation för Migrationsverket. Det man kan göra är att skriva ett brev till Migrationsverket och berätta om sitt barn, eller sitt ofödda barn. I brevet ska man skriva varför man inte kan skiljas från sitt barn för att ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.