Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan min son få socialbidrag när han går på gymnasiet?

Hej,

Min son fyller 19 år i september och har fått ett erbjudande att flytta till en andrahandslägenhet. Han ska börja att plugga till hösten och ska gå sina tre år i gymnasiet. Kommer han att få socialbidrag?

Hej och tack för din fråga,

Som förälder är man försörjningsskyldig för sina barn till och med att de fyller 21 år om de går på gymnasieskola eller motsvarande utbildningsnivå, detta framgår av 7 kap. 1 § 2 st. föräldrabalken. Om man som förälder inte har råd att försörja sina barn kan man ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen ska alla andra möjligheter till försörjning vara uttömda innan försörjningsstöd kan beviljas, 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. Om behovet kan tillgodoses på annat sätt beviljas inte försörjningsstöd. Ett barn som studerar på gymnasiet kan exempelvis ha rätt till lån och bidrag från CSN som skall räknas in i försörjningsbehovet.

Genom bistånd enligt socialtjänstlagen skall den enskilde tillförsäkras en ”skälig levnadsnivå” och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, 4 kap. 1 § 4 st. socialtjänstlagen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online