Kan min son få socialbidrag när han går på gymnasiet?

Hej,

Min son fyller 19 år i september och har fått ett erbjudande att flytta till en andrahandslägenhet. Han ska börja att plugga till hösten och ska gå sina tre år i gymnasiet. Kommer han att få socialbidrag?

Hej och tack för din fråga,

Som förälder är man försörjningsskyldig för sina barn till och med att de fyller 21 år om de går på gymnasieskola eller motsvarande utbildningsnivå, detta framgår av 7 kap. 1 § 2 st. Föräldrabalken. Om man som förälder inte har råd att försörja sina barn kan man ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten. Enligt socialtjänstlagen ska alla andra möjligheter till försörjning vara uttömda innan försörjningsstöd kan beviljas, 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Om behovet kan tillgodoses på annat sätt beviljas inte försörjningsstöd. Ett barn som studerar på gymnasiet kan exempelvis ha rätt till lån och bidrag från CSN som skall räknas in i försörjningsbehovet.

Genom bistånd enligt socialtjänstlagen skall den enskilde tillförsäkras en ”skälig levnadsnivå” och biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv, 4 kap. 1 § 4 st. Socialtjänstlagen.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.