Kan min systers familj ta saker ur vårt ärvda hus eller tvinga oss sälja det?

Hej,

Min mamma gick nyligen bort och lämnade efter sig fyra döttrar. I sitt testamente skriver hon följande: ”jag har som min yttersta vilja att det arv efter mig ska vara mina fyra döttrars enskilda egendom”.

Mamma lämnade vid sin bortgång efter sig ett hus som jag och en av systrarna inte vill sälja just nu i Corona-tider. Min andra syster är av en annan uppfattning. Hon och hennes sambo ställer krav på att vi måste köpa ut dem om vi inte säljer nu. Dessutom menar de att deras barn har rätt till arv eller minnen av sin mormor. Barnbarnen anser i sin tur att deras respektive har rätt till en del saker i huset om de hjälper till. Vi övriga systrar har varken barn eller respektive i våra liv. Just nu får vi andra systrar inte nyttja mammas hus utan endast systern med familj är där och beter sig som om de ensamma äger huset.

Nu undrar jag alltså om min syster, hennes sambo m.fl. verkligen får ställa dessa krav? Vem har rätt till vad och kan jag och min syster kräva tillbaka saker som min andra syster med familj har tagit ur huset?

Hej och tack för din fråga,

När en person går bort ska dennes kvarlåtenskap som huvudregel fördelas enligt den legala arvsordningen som finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB). Arvsrätt tillkommer endast den som lever vid arvlåtarens död, eller barn som blivit avlade innan dess och som föds med liv enligt 1 kap. 1 § ÄB. Har den avlidne upprättat ett testamente har denne upprättat en rättshandling som med viss begränsning möjliggör en egen vilja över hur kvarlåtenskapen ska fördelas, se 9 kap. 1 § ÄB. Oavsett vad testamentet säger har bröstarvingar – det vill säga du och dina systrar – rätt till sin laglott enligt 7 kap 1 § ÄB.

Arvet efter den avlidne fördelas enligt grundläggande principer. Exempelvis ska arv fördelas lika mellan de olika grenarna inom en arvsklass, alltså ärver fyra syskon som utgångspunkt en fjärdedel var efter en avliden förälder. En annan princip innebär att avliden arvinges rätt till arv går vidare till dennes avkomlingar enligt 2 kap. 1 § stycke 2 ÄB. Detta innebär exempelvis att eventuella barnbarn får vänta på arv så länge deras föräldrar är vid liv.

När en person avlider ska efterlevande tvingar i egenskap av dödsbodelägare förvalta den dödes egendom under boets utredning. Bouppteckningen ska som huvudregel förrättas inom tre månader efter dödsfallet enligt 20 kap. 1 § ÄB. Innan tillgångarna har delats upp förvaltar alltså ni syskon gemensamt över huset och det som finns i huset. Som huvudregel är det endast åtgärder som inte kan skjutas upp som får vidtas utan att samtliga dödsbodelägare lämnat samtycke enligt 18 kap. 1 § ÄB. Ingen får alltså ta någon egendom ur dödsboet och göra denna till sin egen eller sälja fastigheten utan de andra dödsbodelägarnas samtycke.

Om man inte kommer överens om förvaltningen av den avlidnes egendom eller om skiftningen av dödsboet inte går rätt till kan en dödsbodelägare kräva att dödsboet förvaltas av en boutredningsman förordnad av rätten enligt 19 kap. 1 § ÄB. Boutredningsmannens uppgift är att se till att varje arvinge får ut sin del ur dödsboet efter arvingens arvslott. Denne får inte heller sälja fastigheten utan samtycke från samtliga delägare i dödsboet. Om samtycke inte ges kan dock boutredningsmannen begära rättens tillstånd att sälja fastigheten enligt 19 kap 13 § ÄB.

Det är problematiskt att ta saker ur ett dödsbo innan bouppteckning har skett, dels är dödsbodelägare pliktig att ersätta skada, som denne uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskyndat någon, vars rätt är beroende av utredningen enligt 18 kap. 6 § ÄB. Vidare kan ansvar för brott som t.ex. bedrägeri och förskingring bli aktuellt om uppgifterna i bouppteckningen inte stämmer eller egendom i dödsboet fattas.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.