fbpx
Två flickor spelar på en mobil.

Kan mitt ex ändra min dotters efternamn utan mitt samtycke?

Hejsan!

Idag gifte sig mitt ex med en annan man och berättar för mig att min dotter som är 14 år ska ta den mannens efternamn.

Har inte jag som pappa någon rätt att invända mot detta? Vi har gemensam vårdnad.

 

Hej och tack för din fråga,

Eftersom ni har gemensam vårdnad måste ansökan om namnbyte göras gemensamt. Om du inte samtycker till att din dotter ska ändra efternamn kan Skatteverket inte besluta om att ändra namnet.

Vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda fram till 18 års ålder.[1] När den som namnbytet avser är under 18 år är det därför vårdnadshavarna som behöver göra ansökan om namnbyte. Har två föräldrar gemensam vårdnad ska de tillsammans besluta i frågor som rör barnets angelägenheter.[2] Det innebär att båda vårdnadshavarna behöver göra ansökan om namnbytet gemensamt. Skatteverket får alltså inte godkänna en ansökan om namnbyte om den gjorts av en vårdnadshavare mot den andra vårdnadshavarens vilja.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 2 § Föräldrabalken
[2] 6 kap. 13 § Föräldrabalken

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas