Kan mitt ex anmäla mig för förtal?

Hej,

Det förekom psykisk misshandel i mitt förra förhållande. Då jag inte vågat prata om det tidigare känns det skönt att jag äntligen vågar diskutera det med vänner och bearbeta det som hänt. Det finns inga vittnen till misshandeln förutom våra gemensamma barn som också till viss del varit utsatta.

Min fråga är om han kan anmäla mig för förtal när jag pratat med vissa vänner? Jag har hela tiden hållit mig till sanningen, till skillnad från honom som har ljugit för både vänner och soc. Jag har själv valt att inte anmäla varken misshandel eller förtal pga barnen, men han har fått en anmälan på sig genom en av barnens kontakter.

Hej, tack för din fråga,

I Brottsbalkens 5 kap. finns ärekränkningsbrotten. Bestämmelsen om förtal finns i 5 kap. 1 § Brottsbalken.

Brottet förtal föreligger när någon lämnar uppgift om en annan person och uppgiften samtidigt är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning. Det ska handla om någon uppgift om personen som kan vara nedsättande för dennes anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur den kränktes och dennes omgivnings synvinkel. Det saknar betydelse om den uppgift som lämnas är sann eller osann.

För att det ska röra sig om förtal ska det inte endast vara ett värdeomdöme utan något som går att pröva sanningshalten av och uppgiften ska vara nedsättande enligt samhällets utfattning. Därtill ska den vara ägnad att utsätta den andra personen för missaktning. Som exempel på uppgifter som är ägnade att utsätta en person för andras missaktning är att uppgiften pekar ut en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det ska dock röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art, vilket medför att endast påståenden om att någon är otrogen förmodligen inte omfattas av brottet förtal. Skulle det istället vara fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell art, kan det vara fråga om uppgifter som faller in under förtal.

Din före detta kan såklart, om han vill, anmäla dig för förtal. Det är dock en helt annan sak om det du har sagt till dina vänner skulle kunna bedömas vara förtal enligt en domstol. Det blir en bedömning om vad du har sagt samt om den varit ägnad att utsätta honom för missaktning.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

 

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.