Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan mitt ex anmäla mig för förtal?

Det har förekommit psykisk misshandel i mitt förra förhållande & jag har diskuterat detta i efterhand med vissa vänner, för att det efter flera års tystnad känns skönt att kunna prata om det och för att bearbeta det som hänt. Vittnen till misshandeln finns det inga fler än våra gemensamma barn som också till viss del varit utsatta.
Min fråga är nu om han kan anmäla mig för förtal när jag pratat med vissa vänner, jag har hela tiden hållit mig till sanningen till skillnad från han som har ljugit för vänner och soc., & en del av det han ljugit om finns bevis (svart på vitt) på och en del inte.
Jag har själv valt att inte anmäla varken misshandel eller förtal pga barnen men han har fått en anmälan på sig genom en av barnens kontakter.

Hej, tack för din fråga!

I Brottsbalkens 5 kap. finns ärekränkningsbrotten. Bestämmelsen om förtal finns i 5 kap. 1 § Brottsbalken.

Brottet förtal föreligger när någon lämnar uppgift om en annan person och uppgiften samtidigt är ägnad att utsätta den personen för andras missaktning. Det ska handla om någon uppgift om personen som kan vara nedsättande för dennes anseende. Bedömningen av vad som anses vara nedsättande ska göras ur den kränktes och dennes omgivnings synvinkel. Det saknar betydelse om den uppgift som lämnas är sann eller osann.

För att det ska röra sig om förtal ska det inte endast vara ett värdeomdöme utan något som går att pröva sanningshalten av och uppgiften ska vara nedsättande enligt samhällets utfattning. Därtill ska den vara ägnad att utsätta den andra personen för missaktning. Som exempel på uppgifter som är ägnade att utsätta en person för andras missaktning är att uppgiften pekar ut en person som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Det ska dock röra sig om ett klandervärt beteende av allvarlig art, vilket medför att endast påståenden om att någon är otrogen förmodligen inte omfattas av brottet förtal. Skulle det istället vara fråga om spridning av integritetskränkande uppgifter av sexuell art, kan det vara fråga om uppgifter som faller in under förtal.

Din före detta kan såklart, om han vill, anmäla dig för förtal. Det är dock en helt annan sak om det du har sagt till dina vänner skulle kunna bedömas vara förtal enligt en domstol. Det blir en bedömning om vad du har sagt samt om den varit ägnad att utsätta honom för missaktning.

Du får gärna kontakta oss på nytt om du har ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning

Zeijersborger & Co

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online