Kan mitt ex hindra att skilsmässan går igenom?

Hej!

Jag har begärt äktenskapsskillnad och nu har tingsrätten meddelat dom. I domen framgår att parterna har tre veckor på sig att överklaga. Vad innebär det? Kan mitt ex hindra att skilsmässan går igenom?

Hej och tack för din fråga.

När tingsrätten meddelar dom följer normalt en tid om tre veckor för överklagande. När perioden löpt ut har domen vunnit laga kraft vilket innebär att domen inte längre går att överklaga och er äktenskapsskillnad därmed vunnit laga kraft. Om en part överklagar domen krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska ta upp målet.

Vänliga hälsningar

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas