Tillbaka Ställ en fråga

Kan ni hjälpa min man att få ut arvet från sitt hemland?

Kan min man, som kommer från ett land i Nordafrika (med svenskt medborgarskap), få hjälp av er att få ut sitt arv (hus) i sitt hemland?

Hej!

Huvudregeln vid internationella arvstvister är att det är reglerna i det land som den avlidne var medborgare i som är gällande. Det innebär att det är reglerna i din makes hemland som är avgörande för om han får ut sitt arv eller inte.

Zeijersborger & Co har tyvärr ingen möjlighet att åta sig ert ärende.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co Advokatbyrå

Fråga advokaten

010-33 33 888