Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan ordföranden förbjuda visning av bostaden på grund av Corona/Covid-19?

Datum: 26/10/2021

Hej,

Ordföranden i min bostadsrättsförening har på grund av corona förbjudit visning av bostaden. Har ordföranden rätt att fatta ett sådant beslut eller strider det mot någon lag? Kan ordföranden eller styrelsen framgångsrikt krävas på skadestånd av spekulanter och/eller säljare? Det kan handla om stora förluster och extra kostnader för de som hindras att sälja eller köpa.

Hej och tack för din fråga,

Vad en bostadsrättsförenings styrelse får besluta om kan ibland vara svårt att avgöra. Bostadsrättsföreningens stadgar innehåller i många fall bestämmelser om hur beslut i olika frågor ska fattas.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för föreningens organisation och löpande förvaltning vilket till exempel innefattar underhåll av fastigheten, bokföring och redovisning. Styrelsen får inte besluta i alla typer av frågor. Till exempel ska frågor som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark beslutas på en föreningsstämma, om inte annat anges i stadgarna enligt 9 kap. 15 § bostadsrättslagen (BRL). En fråga bör även överlämnas till stämman om det finns anledning att tro att bostadsrättsföreningens medlemmar motsätter sig ett visst beslut i frågan.

En styrelseledamot som uppsåtligt eller av oaktsamhet skadar föreningen när denne utför sitt uppdrag kan bli skadeståndsskyldig enligt 10 kap. 1 § BRL och 21 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Eftersom situationen till följd av coronaviruset är så pass ovanlig finns det dock inga tidigare rättsfall som behandlar frågan. Det är allas ansvar att hindra spridningen av smittan och att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det bör dock vara möjligt att genomföra en visning av bostadsrätten samtidigt som man vidtar försiktighetsåtgärder. Det går till exempel att genomföra visningar digitalt eller be mäklaren att genomföra visningar med få spekulanter åt gången.

Rekommendationen är därför att läsa igenom föreningens stadgar. Om svaret på frågan inte kan lösas med hjälp av stadgarna kan det vara lämpligt att ta hjälp av någon som är juridisk kunnig för att stötta dig i kontakten med bostadsrättsföreningen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.