Kan ordföranden i vår förening bestämma storleken på min båt?

Hej,

Jag bor på en ö där grannarna har bildat en samfällighetsförening. Vi har en gemensam båtbrygga med tillhörande båtplatser. I ordningsreglerna för bryggan står det att båtar som är över 3,5 m långa inte får lägga till vid bryggan.

Ordningsreglerna infördes efter att jag redan hade köpt min båt, som är 3,7 m lång. Jag har struntat i den nya regeln och lagt min båt där i alla fall. Ordföranden har då gett mig böter. Vad gäller?

Hej och tack för din fråga,

Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) får ordningsregler ställas upp i stadgarna för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom samfälligheten.[1] Vid förvaltningen ska föreningen tillgodose medlemmars enskilda intressen i skälig omfattning.[2]

Mot denna bakgrund är det intressant att se över hur ordningsreglerna tagits fram, alltså vem som har beslutat dem och i vilket sammanhang. Det är inte tillåtet för en styrelse att utfärda ordningsregler som strider mot föreningens stadgar eller ändamålet för förvaltningen. Det behöver även finnas ett legitimt syfte med regeln, i detta fall ska det finnas en rimlig förklaring till varför din båt av den storleken inte ska få lägga till vid bryggan.

Föreningen har möjlighet att väcka talan i tingsrätten mot dig för att du ska förmås efterfölja föreningens ordningsregler. För att nå framgång med sin talan måste naturligtvis ordningsregeln vara korrekt tillkommen och i enlighet med stadgarna och SFL.

Möjlighet för en förening att utfärda böter vid överträdelse av en ordningsregel kräver att det finns en sådan rätt inskriven i stadgarna. Om så inte är fallet saknas rätt för föreningen att ge dig böter.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok om samfälligheter.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] (1973:1150) 19 a § SFL
[2] 19 a § SFL

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.