Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Kan pappan kräva växelvis boende för vår nyfödda bebis som fortfarande ammar?

Datum: 18/05/2023

Hej,

Jag om mitt ex separerade när vårt barn var nyfött. Pappan vill ha växelvis boende för barnet som nu är 3 månader gammalt. Barnet ammas och tanken är att jag ska vara föräldraledig och fortsätta amma tills barnet är 1 år, vilket pappan motsätter sig till. Vi har gått på samarbetssamtal hos kommunen, men de har svårt att hjälpa oss och tycker att det är bättre om vi går till tingsrätten. Jag anser att vårt barn är för litet för växelvis boende åtminstone under det första året, och vill helst att det ska byggas upp successivt under barnets tre första år. Hur ser mina chanser ut för att tingsrätten ska besluta att barnet ska bo hos mig? Hinner ett sådant beslut ens tas innan vårt barn fyllt 1 år?

Barnet har aldrig bott ihop med sin pappa, men de har umgänge en kort stund varje dag. Jag är orolig för hur vår oförmåga att samarbeta kommer påverka vårt barn om det blir växelvis boende. I och med att hen är så liten upplever jag att det krävs mycket samarbete för att få det att fungera. Jag har därför börjat fundera på om jag borde yrka på ett stadigvarande boende hos mig istället för växelvis boende från en viss ålder. Hur är smartast att tänka för att inte riskera att frågan ska vändas mot mig? Vi har gemensam vårdnad om barnet och jag ser helst att det förblir så.

Hej och tack för din fråga,

Det finns inga juridiska hinder mot att barnet bor växelvist även när det är väldigt litet. Vid beslutet om hur boendet ska se ut måste dock barnets bästa alltid iakttas. Om du och pappan till barnet inte lyckas komma överens genom kommunens samarbetssamtal så kan istället någon av er stämma den andra vid tingsrätten. På så sätt kommer domstolen genom en dom besluta hur boendet ska se ut för barnet.[1] Vid en sådan tvist kan det vara bra med ett juridiskt ombud.

Om det skulle gå till domstol kommer det göras en helhetsbedömning för att se vad som är det bästa för barnet i det enskilda fallet. För att rätten ska besluta om växelvist boende är det viktigt att det finns ett tillräckligt gott samarbete mellan föräldrarna som inte går ut över barnet. Tidigare har forskning inte rekommenderat att barn under 3 år ska bo växelvist då så pass små barn ansågs behöva en stadig trygg punkt. Senare forskning har däremot visat att även yngre barn kan bo växelvist och må bra av det. Då ställs det dock relativt höga krav på föräldrarna och deras samarbetsförmåga. En sak som domstolen beaktar är något som kallas för kontinuitetsprincipen. Det innebär att man ska ta hänsyn till barnets behov av stabilitet och kontinuitet i sin tillvaro och att det ibland kan vara oförenligt med barnets bästa att rycka upp barnet från sin trygga miljö. Så länge du ammar finns det en praktisk svårighet i att ha växelvist boende, som också kan användas som argument.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att även om barnet skulle bo hos dig på heltid så har barnet fortfarande rätt till umgänge med sin pappa.[2]

Det finns ingenting som hindrar dig från att yrka att barnet ska bo stadigvarande hos dig eller att börja med det för att sedan genom ett upptrappningsschema låta det gå över till växelvist boende när barnet blivit lite större. Så länge du inte tror att det är någon fara för barnet med växelvist boende kan det visa på samarbetsvilja från din sida. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att bara för att ni kommer överens om någonting nu, eller att domstolen beslutar i frågan, så behöver det inte gälla fram tills att barnet fyller 18 år. Ni kan komma överens om ett nytt avtal, eller stämma in till domstolen på nytt om omständigheterna ändras.

Det är svårt att uttala sig om hur lång tid en tvist skulle ta om du bestämmer dig för att stämma in hos tingsrätten, men vanligtvis brukar ett vårdnadsmål ta från 6 månader till 1 år.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i vårdnad, boende och umgänge.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 14 a § Föräldrabalken (FB)
[2] 6 kap. 15 § FB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.