Kan polisen förverka min motorcykel?

Hej,

Jag har en fin motorcykel i beslag hos polisen då jag är misstänkt för olovlig körning. Motorcykeln har varit beslagtagen en gång tidigare men vid det tillfället körde jag den inte. Kan polisen förverka den och har jag i sådana fall rätt till ersättning?

Hej och tack för din fråga,

Bestämmelserna som avgör i vilka fall ett fordon får förklaras förverkat återfinns i lag om straff för vissa trafikbrott. Närmare bestämt i 7 §.

För att polisen skall ha rätt att förverka ett fordon måste tre förutsättningar vara uppfyllda. Först och främst måste fordonet ha använts vid brott. Förverkandet måste vidare behövas för att förebygga fortsatt brottslighet av samma karaktär och det får inte vara uppenbart oskäligt. Om fordonet använts i samband med brott kan avgöras på en rent objektiv grund medan de övriga förutsättningarna måste bedömas utifrån de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Vid brott som olovlig körning är en av omständigheterna som särskilt skall beaktas vid bedömningen av vad som behövs för att förebygga fortsatt brottslighet om brottet begåtts tidigare.

Vid förverkande ges ingen ersättning. Om däremot fordonet sålts eller förstörts utan beslut om förverkande skall fordonets ägare ersättas med det belopp fordonet sålts för alternativt ett skäligt belopp, 9 § lag om straff för vissa trafikbrott.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas