Kan polisen gripa mig för rattfylleri trots att jag inte ens var i bilen?

Hej,

En kväll när jag druckit fick jag skjuts av en kompis som var nykter och då körde en polisbil om oss. När vi stannat på en parkering kom polisen tillbaka och då hade min vän gått iväg. Jag stod då utanför bilen och nu misstänker polisen att jag körde rattfull. Vad kommer hända nu?

Hej och tack för din fråga,

Rattfylleri gör sig den skyldig till som för ett motordrivet fordon med minst 0,2 promille alkohol i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften. Även den som har narkotika i blodet eller den som är så påverkad av alkohol att det kan antas att denna inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt kan dömas för rattfylleri. Straffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader.[1]

Förandebegreppet finns inte definierat i trafiklagstiftningen, men viss vägledning går att hämta ur praxis. Gemensamt för avgörandena är att någon form av förflyttning måste ske. Sedvanlig bilkörning ingår självfallet i begreppet, men andra situationer har också varit föremål för prövning i Högsta domstolen. Exempelvis har en bilägare ansetts ha fört sin bil när han stående bredvid den satte igång den genom att starta motorn när växeln låg i backläge, vilket försatte bilen i rörelse.[2] Det krävs inte heller att motorn ska vara igång. En person som sparkat sig fram med fötterna på en moped kan således också anses ha fört sitt fordon.[3] Värt att tillägga är dock att det krävs att föraren haft uppsåt till någon åtgärd som skulle leda till en förflyttning av fordonet.[4] Att enbart sitta i en stillastående bil på en parkeringsplats under alkoholpåverkan är alltså inte att betrakta som rattfylleri.

Då rattfylleri utgör ett brott är beviskravet som råder att det ska vara ställt ”bortom rimligt tvivel” att den tilltalade har begått gärningen. Detta är ett högt ställt beviskrav som etablerats fram av Högsta domstolens praxis. Det är åklagaren som har bevisbördan i brottmål, vilket i ditt fall innebär att det är åklagaren som måste bevisa att du har kört bilen under alkoholpåverkan genom att lägga fram tillräckligt med bevisning. Det är visserligen antagligen bevisat att du haft alkohol i blodet, men det räcker inte för att döma dig för rattfylleri om det inte går att bevisa att du fört bilen. Finns ingen bevisning på att du fört bilen, exempelvis vittnesmål där någon har sett dig köra bilen, blir det svårt att hävda detta. Vittnesmål från poliserna som sett bilen i rörelse i samband med att de kört om din vän och därefter funnit dig ensam vid bilen kan dock tala till din nackdel.

Med hänsyn till den information du gett avseende omständigheterna i ditt fall skulle jag anse att du inte gjort dig skyldig till rattfylleri, men om det finns anledning att misstänka att ett brott har begåtts kan en förundersökning inledas. Förundersökningen ska utreda om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot dig.[5] Denna kan sedan läggas ner i brist på bevis eller att misstanke inte längre föreligger. Väljer åklagaren att väcka åtal blir det en domstol som ska ställning till om åklagaren genom sin bevisning lyckats visa på att det är ställt bortom rimligt tvivel att du har gjort dig skyldig till rattfylleri.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
[2] NJA 1931 s. 138
[3] NJA 2011 s. 77
[4] NJA 1967 s. 211
[5] 23 kap. 2 § RB

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.