Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan sambos ansöka om bodelning?

Hej! Jag undrar om även sambos kan ansöka om bodelning efter huset är sålt om det görs inom ett år?

Hej och tack för din fråga,

Enligt sambolagen ska en begäran om bodelning göras senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Har däremot samboförhållandet upphört genom att en sambo avlidit, eller en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, ska begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Rätten att begära bodelning är alltså inte beroende av om den gemensamma bostaden fortfarande finns tillgänglig, utan begränsas endast av lagens bestämmelser som nämndes ovan. Du kan alltså som sambo ansöka om bodelning, trots att den gemensamma bostaden har sålts, om ansökan sker inom ett år från det att samboförhållandet upphörde, alternativt senast vid bouppteckningen. Samma regler gäller om ”huset” i din fråga inte förvärvats för gemensamt bruk, och alltså inte utgör samboegendom.

Bodelningen mellan sambor ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Från denna dag fram tills bodelningen genomförs, har samborna därför en så kallad redovisningsplikt för sin samboegendom. Detta innebär t ex att en sambo som minskar värdet av sin samboegendom under denna tid, genom att t ex sälja den, kommer att behöva ersätta den andre sambon detta värde från sin övriga egendom när bodelningen väl ska genomföras.

Med vänlig hälsning
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online