Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan socialtjänsten neka en pengar om ens make arbetar?

Hej,

Läkare har bedömt att funktionsnedsättningen gällande min vän är bestående sedan 2001 och att det inte finns någon rehabilitering att tillgå. Arbetsförmågan bedöms vara helt nedsatt av medicinska skäl och nedsättnings anses varaktig. Försäkringskassan vill dock inte betala ut sjukersättning till honom eftersom han enligt Försäkringskassan inte är försäkrad i Sverige. Försäkringskassan har därför hänvisat honom vidare till socialtjänsten.

Socialtjänsten har betalat ut pengar till honom. Hans fru har börjat arbeta nu och socialtjänsten vill därför inte betala ut pengar till honom eftersom de menar att hans fru ska försörja honom. Har socialen rätt att göra så?

Socialtjänsten har desstom sagt att han ska söka sjukersättning på nytt hos Försäkringskassan, men ingen läkare vill skriva ett nytt läkarutlåtande eftersom Försäkringskassan redan har bestämt att han är förtidspensionär. Har socialen rätt att säga så?

Hej och tack för din fråga,

Eftersom ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem, räknar socialtjänsten vid prövning av ansökningar normalt att makar i första hand ska hjälpa varandra ekonomiskt. Enligt lagen råder nämligen en försörjningsplikt mellan makar som regleras i äktenskapsbalken 6 kap. 1-2 §§. Försörjningsplikten innebär att varje make efter sin förmåga ska bidra till det gemensamma underhållet, och om det som den ena maken bidrar med inte räcker till för densammas uppehälle, ska den andre maken skjuta till resterande pengar som behövs. Att din väns fru numera arbetar påverkar därför din väns möjlighet att erhålla ekonomiskt bistånd, då paret i första hand förväntas kunna leva på hennes inkomst.

En annan förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd är att den sökande i första hand har sökt de generella förmåner och ersättningar som man kan vara berättigad. Då sjukersättning är en sådan generell ersättning och relevant i din väns fall, ska Socialtjänsten i första hand hänvisa din vän att söka denna ersättning.

Vad gäller din väns möjlighet att söka sjukersättning på nytt, bör inte faktumet att han inte verkar kunna få nya läkarintyg utgöra något problem. Anledningen att han fick avslag på sin första ansökan var inte för att Försäkringskassan ifrågasatte hans funktionsnedsättning, utan för att han inte ansågs vara försäkrad i Sverige. Det man kan göra är därför att kontakta Försäkringskassan gällande de krav som ställs för att kunna anses vara försäkrad i Sverige.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online