Kan vår dotter skriva över vårdnaden av sitt barn till oss temporärt?

Hej,

Vi vill tillsammans med vår dotter skriva ett dokument om tillfällig placering av vår dotters 9-åriga son hos oss. Vår dotter har psykiska problem, har haft missbruksproblem samt går på en underhållsbehandling.

Hej och tack för er fråga,

De regler som rör vårdnad finns i Föräldrabalkens 6 kapitel. Står barnet under endast en förälders vårdnad och är denne varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden skall rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 8a § FB. Detsamma gäller i det fall en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling genom exempelvis missbruk eller försummelse, 6 kap. 7 § FB.

Föräldrar kan inte själva upprätta avtal om att vårdnaden ska överskrivas till någon som inte är förälder, sådant beslut prövas av domstol på talan av socialnämnden. För alla beslut om vårdnad och umgänge skall särskild hänsyn tas till barnets bästa, vid denna bedömning bedöms bland annat risken för att barnet far illa och barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2a § FB.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en fråga

Jag vill bli kontaktad via:


Genom att skicka formuläret godkänner du vår integritetspolicy.

Sök i vår frågedatabas