Kan vår dotter skriva över vårdnaden av sitt barn till oss temporärt?

Hej,

Vi vill tillsammans med vår dotter skriva ett dokument om tillfällig placering av vår dotters 9-åriga son hos oss. Vår dotter har psykiska problem, har haft missbruksproblem samt går på en underhållsbehandling. Kan vi göra så?

Hej och tack för er fråga,

De regler som rör vårdnad finns i Föräldrabalkens 6 kapitel. Står barnet under endast en förälders vårdnad och är denne varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden skall rätten flytta över vårdnaden till den andra föräldern eller, om det är lämpligare, till en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, 6 kap. 8a § FB. Detsamma gäller i det fall en förälder brister i omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling genom exempelvis missbruk eller försummelse, 6 kap. 7 § FB.

Föräldrar kan inte själva upprätta avtal om att vårdnaden ska överskrivas till någon som inte är förälder, sådant beslut prövas av domstol på talan av socialnämnden. För alla beslut om vårdnad och umgänge skall särskild hänsyn tas till barnets bästa, vid denna bedömning bedöms bland annat risken för att barnet far illa och barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna, 6 kap. 2a § FB.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.