Kan vi adoptera släkting från Afghanistan?

Hej,

Jag har en fråga angående adoption av en 13-årig flicka från Afghanistan. Hon befinner sig i en utsatt situation där men har släktingar i Sverige som har svenskt permanent uppehållstillstånd som vill ta hand om henne. Hur ska de göra?

Hej och tack för din fråga,

Till att börja med ska sägas att syftet med adoption inte är det ska användas för att hindra att folk råkar illa ut, reglerna gällande adoption tar således inte hänsyn till om någon befinner sig i en utsatt situation. Är fallet så att man befinner sig i situation där man riskerar utsättas för förföljelse eller annan skyddsgrundade behandling enligt utlänningslagens mening kan man söka om skydd för detta genom att ansöka om asyl hos Migrationsverket.

Huvudregeln om man vill adoptera internationellt är att adoptionen ska ske genom en av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) godkänd adoptionsorganisation. I enstaka fall, som i det fallet du beskriver där adoptionen avser en släkting, kan dock adoption ske utan förmedling av en adoptionsorganisation.

För att inleda en adoptionsprocess måste släktingarna först ansöka om medgivande från socialtjänsten i sin kommun. I Sverige får endast makar adoptera ihop, och en person som är gift får som huvudregel inte adoptera ensam. Således måste antingen två släktingar som är gifta med varandra ansöka om medgivande, eller en släkting som är ogift. Den eller de släktingar som ansöker måste dessutom ha fyllt 25 år, och helst inte 45 då personer över 45 år normalt inte tillåts att adoptera.

Uppfyller den eller de släktingar som ansöker grundkraven för att bli adoptivföräldrar, påbörjar socialtjänsten en mer omfattande medgivandeutredning. Innan utredningen måste dock den/de sökande genomgå en av kommunen anordnad obligatorisk föräldrautbildning. När medgivandeutredningen är klar, lämnas ärendet till socialnämnden för beslut i frågan. Ges ett medgivande, kan släktingen/släktingarna gå vidare i processen och ansöka om enskild adoption hos MFoF. Skulle socialnämnden besluta att inte ge ett medgivande, kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Vänliga hälsningar

Advokatbyrå Zeijersborger & Co.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas