fbpx

Kan vi adoptera vår 19-åriga marockanska ”son”?

Hej,

Jag har i min närhet en 19-årig marockansk pojke som bott hos oss i ca 2,5 år då han varfamiljehemsplacerad. Jag träffade honom för 4 år sedan på hvb-boendet där han bodde och jag jobbade. Vi fick en väldigt stark anknytning till varandra och vi i familjen kämpade mycket för att få honom familjehemsplacerad hos oss. Familjen består av mig, min man och våra tre söner, 24, 18 och 12 år gamla. Sönerna och vår marockanska son är väldigt tajta, de umgås mycket och har många gemensamma intressen som t.ex. skidåkning, träning på gym och fiske. Vår marockanska kille fick avslag på sin asylansökan för snart 4 år sedan, han kan alltså söka asyl på nytt i början av nästa år. Vår fråga är: Kan vi adoptera honom? Vi har oerhört starka band till varandra.

Hej och tack för din fråga,

En person som fyllt 18 år bedöms som vuxen i lagens mening. Adoption av vuxen regleras i 4 kap. 4 § Föräldrabalken. För att en adoption av vuxen skall godkännas skall det föreligga särskild anledning till med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera. Bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption görs huvudsakligen utifrån om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att befästa en relation som motsvarar den mellan barn och förälder. För att en domstol skall bedöma dessa kriterier som uppfyllda krävs ofta att adoptanten bott med den/de personer som önskar adoptera honom sedan barndomen. Det finns dock inga hinder mot att ansöka om att adoptera.

Då det finns en internationell aspekt blir lag (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption tillämplig, lagens 2 § säger att tingsrätten, vid prövning av en adoptions lämplighet, måste inhämta yttrande från Migrationsverket i det fall den person adoptionsansökningen rör är asylsökande och inte nordisk medborgare. Om tingsrätten finner att uppehållstillstånd är den primära grunden för adoptionsansökan, snarare än en familjeliknande relation, kommer adoption sannolikt att nekas.

Om en adoption skulle gå igenom hade inte detta i sig upphävt utvisningsbeslutet. Enligt 5 kap. 3 § utlänningslagen skall uppehållstillstånd till barn som adopterats av någon som är bosatt i Sverige beviljas, denna regel gäller dock endast adopterade barn. För en vuxen som adopterats gäller istället 5 kap. 3a § 3 st. UtlL som säger att uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som är adopterad i Sverige i vuxen ålder endast om det finns synnerliga skäl.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas