fbpx

Kan vi anmäla kvinna som kränkt min bror?

Hej,

En kvinna har kastat påsar med vatten på samt kränkt min bror då han satt utanför vår lägenhet. Han var trött efter jobbet så han hade sina fötter på en bänk som står ute på gården, kvinnan började skrika åt honom och till slut kastade hon påsar fulla med vatten på honom. Min bror filmade henne och jag undrar vad vi kan göra.

Hej och tack för din fråga,

I Brottsbalken återfinns bland annat handlingar, riktade mot andra individer, för vilka en person kan straffas. Om en person uttalar sig nedsättande om eller utsätter någon för förödmjukande beteende och detta handlande är avsett att kränka den andres självkänsla eller värdighet kan personen ifråga dömas för förolämpning, 5 kap. 3 § BrB. Om agerandet tillfogat den andra personen kroppsskada eller smärta, alternativt försatt denne i vanmakt kan personen även dömas för misshandel, 3 kap. 5 § BrB. I fråga om både förolämpning och ringa misshandel är det endast den som utsatts för brottet som har rätt att väcka åtal. Hur åtal väcks framgår av Rättegångsbalken och då i första hand 47 kap.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas