Helgerbjudande: 50% på valfri konsultation

Använd Rabattkod: FRAGAADVOKATEN

Kan vi ansöka om skilsmässa i Sverige om vi har gift oss i Polen?

Datum: 07/09/2022

Hej,

Vi är ett polskt par som har gift oss i Polen. Nu har vi bott och arbetat i Sverige i några år. Kan vi ansöka om skilsmässa i Sverige eller måste detta ske i Polen?

Hej och tack för din fråga,

Lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) är tillämplig om man har gift sig enligt utländsk lag.

Ett äktenskap som har ingåtts i utlandet är giltigt i Sverige under förutsättning att det är giltigt i den stat där det ingicks.[1] Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol bland annat om makarna är svenska medborgare, den som ansöker om skilsmässa är svensk medborgare och bor i Sverige, den som ansöker om skilsmässa inte är svensk medborgare men har hemvist i Sverige sedan minst ett år eller om den andra maken bor i Sverige.[2] Om någon av dessa förutsättningar är uppfyllda kan ett par som har gift sig i Polen ansöka om skilsmässa i Sverige.

Huvudregeln är att talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lagstiftning.[3] Detta innebär att Äktenskapsbalken är tillämplig.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 1 kap. 7 § IÄL.
[2] 3 kap. 2 § IÄL.
[3] 3 kap. 4 § IÄL.

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.