fbpx

Kan vi avtala om ensam vårdnad?

Hej,

Kan två föräldrar skriva ett avtal om att den ena ska ha ensam vårdnad? Håller ett sådant avtal i familjerätten? Hur lång tid tar det oftast att överlåta vårdnaden till ena parten om båda är överens?

Hej och tack för din fråga,

Två föräldrar kan avtala om ensam vårdnad. För att avtalet ska bli juridiskt bindande behöver Familjerätten dock godkänna det. Hur lång tid det tar att ändra vårdnaden genom ett juridiskt bindande avtal beror på Familjerättens handläggningstider, vilka varierar mellan olika kommuner. Vi kan därför inte att svara på hur lång tid det oftast tar att ändra vårdnaden. Däremot kommer avtalet att gälla så fort det är underskrivet av såväl parterna som Familjerätten.

Vårdnaden om barn kan ändras på två sätt. Domstolen kan besluta om ändring av vårdnaden efter det att någon av föräldrarna har fört talan om det i domstol.[1] Det går även att ändra vårdnaden genom ett avtal. För att avtalet ska vara juridiskt bindande måste det dock vara skriftligt och godkännas av socialnämnden i kommunen, dvs. Familjerätten. Familjerätten ska godkänna avtalet om det inte är uppenbart att avtalet är oförenligt med barnets bästa.[2] Som utgångspunkt är det som föräldrarna kommer överens om också bäst för barnet.

Ett juridiskt bindande avtal blir verkställbart på samma sätt som om domstolen hade beslutat om vårdanden. Att domstolen kan verkställa avtalet innebär att domstolen kan besluta att det som har avtalats ska genomföras. Ett avtal som inte har godkänts av Familjerätten och som därför inte är bindande har däremot inte någon juridisk effekt. Det innebär att ingen av parterna kan gå till domstol och begära att avtalet ska genomföras.

Hur lång tid det tar att ändra vårdnaden genom ett avtal beror på kommunens handläggningstider och varier därför mellan olika kommuner. Från det att avtalet har skrivits under av såväl parterna som Familjerätten kommer det dock att gälla.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 6 kap. 5 § föräldrabalken (FB).
[2] 6 kap. 6 § FB.

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Boka tid hos oss

Du bokar enkelt en gratis inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

Ställ en frågaIntegritetspolicy


Sök i vår frågedatabas