Kan vi bli av med serveringstillstånd om mina anställa varit narkotikapåverkade under arbetstid?

Hej,

Det har visat sig att två av mina tjugo anställda, entrévärden och en av bartendrarna, har varit påverkade av narkotika under arbetstid. Kan detta påverka vårt serveringstillstånd?

Hej och tack för din fråga!

Du som tillståndshavare är skyldig att tillse att ordning och nykterhet råder på serveringsstället. Om en entrévärd eller bartender är påverkad av narkotika kan hen inte göra de bedömningar som krävs för att tillse att måttfullhet iakttas och störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. Vidare är du som tillståndshavare skyldig att ingripa mot brottslig verksamhet som uppmärksammas på serveringsstället.[1] I Sverige är det brottsligt att bruka narkotika.[2] Kommunen får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran (en formlös varning), eller i allvarligare fall eller vid upprepande överträdelser, en varning om denne;

  1. inte uppfyller de krav som gäller för tillståndet, eller
  2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av alkohollagen.[3]

Vid överträdelser av bestämmelserna i alkohollagen ska erinran eller varning vara ett förstahandsalternativ.[4] Kommunen har dock möjlighet att återkalla ett serveringstillstånd bland annat om en varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd eller det har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället utan att tillståndshavaren har ingripit.[5] Det faktum att en person i personalen har tillåtits att arbeta narkotikapåverkad har i praxis ansetts vara en allvarlig överträdelse av alkohollagen. I ett rättsfall tilldelades bolaget en varning eftersom en anställd varit narkotikapåverkad under arbetstid och bolaget hade tidigare fått en erinran med anledning av brister i personalliggaren och matutbudet.[6] I praxis har omständigheten att ett antal personer i personalen arbetat narkotikapåverkade ansetts vara tillräckligt för att återkalla serveringstillståndet.[7]

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 3 kap. 5 § alkohollagen, 3 kap. 8 § alkohollagen och 8 kap. 20 § alkohollagen
[2] Narkotikastrafflag (1968:64, NL)
[3] 9 kap. 17 § alkohollagen
[4] Prop. 2009/10:125, s. 116-117
[5] 9 kap. 18 § alkohollagen
[6] Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 2036-21, 2021-10-27
[7] Kammarrätten i Sundsvall, mål nr. 1814-14, 2014-10-08

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.