Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan vi få förlängt eller permanent uppehållstillstånd efter arbetstillstånd?

Hej,
Min familj fick arbets- och uppehållstillstånd för några år sedan och nu ska vi ansöka om permanent uppehållstillstånd. Jag har ett fast jobb. Kommer jag och min familj att kunna få förlängt eller permanent uppehållstillstånd?

Hej och tack för din fråga,

För att få ett förlängt arbetstillstånd krävs att den sökandes lön och andra anställningsvillkor som minst har varit i nivå med kollektivavtal eller praxis för yrket eller branschen ifråga. Den sökandes månadslön måste ha varit minst 13 000 kronor före skatt. Vidare ska den sökande ha omfattats av sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Samtliga villkor måste ha varit uppfyllda under hela tiden som denne haft arbetstillstånd. Dessutom måste den sökande kunna visa att denne erbjudits ett arbete som uppfyller kraven för arbetstillstånd.

Har den sökande haft arbetstillstånd och arbetat under minst fyra år de senaste sju åren kan denne få ett permanent uppehållstillstånd. Den sökande måste då ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke som arbetstillståndet gällt för.

Mer information finns på Migrationsverkets hemsida:

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

 

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online