fbpx

Kan vi häva ett upplåtelseavtal vi skrivit på?

Hej,

Jag har en fråga angående ett upplåtelseavtal av bostadsrätt som vi har skrivit på. Vad har vi för rättigheter om vi nu vill bryta/häva detta köp?

Hej och tack för din fråga,

Om jag har förstått din fråga rätt så har ni tecknat ett upplåtelseavtal som är ett avtal tecknat mellan er som första ägare av en bostadsrätt och bostadsrättsföreningen.[1] Upplåtelseavtalet ger er rätt att nyttja bostaden och uppger bland annat vilka ytor som föreningen upplåter till er som boende. Då ni har skrivit på ett avtal aktualiseras avtalsrätten där det finns en stark princip om att avtal ska hållas. Det finns dock undantag från huvudregeln som gör det möjligt att ta sig ur avtalsförhållandet. Ett av undantagen avser att hindra giltigheten av oskäliga avtal. [2]

Då vi inte fått mer ingående information om varför ni önskar dra er ur avtalet är det svårt att veta exakt vilken/vilka av undantaget som är relevanta i ert fall. Sammanfattningsvis ska avtalet ni skrivit på som huvudregel hållas, såvida det inte finns möjlighet att förklara avtalet ogiltigt på grund av regler i avtalslagen och det är möjligt att häva avtalet enligt regler i bostadsrättslagen.

Med vänlig hälsning,

Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 5 § BrL
[2] 36 AtvL

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Det kostar inget att fråga. Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Relaterade frågor:

Behöver du ett ombud?

Vill du veta om ditt ärende går att driva på juridisk väg? Ring oss och boka en kostnadsfri telefonrådgivning.

Ställ en fråga    Integritetspolicy


    Sök i vår frågedatabas