Fråga advokaten

  • Jag vill att ni kontaktar mig på telefonnummer:

Kan vi klandra skiftesmannens agerande?

Hej,

Vi har haft en skiftesman som tingsrätten utsåg när det gäller ett dödsbo. En av dödsbodelägarna hade en skuld till våra avlidna föräldrar som hade gått vidare till Kronofogden. När arvsskiftet var klart framgick det att dödsbodelägaren inte skulle få ta del av arvet. Vi har nu fått besked av Kronofogden att dödsbodelägarens skuld finns kvar där. Ingår inte det i skiftesmannens uppdrag att avsluta skulden hos Kronofogden? Vi fick ta del av arvsskiftets handlingar från skiftesmannen för några år sedan.

Hej och tack för er fråga,

Bestämmelser om skiftesmannen återfinns i 23 kap. 5 § ärvdabalken som hänvisar till vad som föreskrivs i 17 kap. 1-4 och 6-9 §§ äktenskapsbalken.

En skiftesman ska besluta i tvistiga frågor och själv bestämma om arvsskifte enligt 17 kap. 6 § 2 stycket äktenskapsbalken. En skiftesman kan inte vidta förvaltningsåtgärder utan ska endast fördela den egendom som finns i dödsboet. En dödsbodelägare som inte är nöjd med skiftesmannens beslut kan klandra det genom att väcka talan mot övriga delägare vid tingsrätt. Av 17 kap. 8 § 2 stycket framgår att klanderfristen är fyra veckor efter delgivningen.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

Fråga Advokaten är inte är att likställa med kvalificerad rådgivning. Svaret baseras på den vid tidpunkten gällande lagstiftningen och vi ansvarar inte för eventuella felskrivningar. Är du i behov av juridisk kompetens rekommenderar vi dig att kontakta oss personligen.

Det kostar inget att fråga. Du bokar enkelt en inledande rådgivning genom att ringa eller boka en tid online.

010-33 33 888 Boka tid online