Kan vi ordna så att mina särkullbarn inte ärver oss?

Hej,

Vi är gifta men vi har inga gemensamma barn. Jag har 3 barn sedan tidigare, han inga. Jag har fått höra att om någon av oss dör skall mina barn ärva 50% av vad vi äger. Jag vill att min make ska ärva så mycket som möjligt och mina barn så lite som möjligt. Kan vi skriva testamente för att ärva varandra före mina barn och hur går vi till väga?

Hej och tack för din fråga,

När en make avlider upplöses äktenskapet och en bodelning ska göras, se 1 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB) och 9 kap. 1 § ÄktB. Makarnas giftorättsgods läggs samman, skulder dras av och värdet delas sedan lika mellan makarna, se 11 kap. 3 § ÄktB. Först efter detta kan arvsskifte ske. Den efterlevande maken kan även begära att behålla sitt giftorättsgods genom att påkalla jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Genom att påkalla jämkning kan den efterlevande maken skydda sin egendom mot den avlidne makens särkullbarn och testamentstagare. Regeln är utformad som en ovillkorlig rätt för den efterlevande maken att behålla sitt giftorättsgods som sin andel vid bodelningen.

Reglerna om arv och testamente regleras i Ärvdabalken (ÄB). I det fall den ena maken i ett äktenskap avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Makens rätt att ärva går före gemensamma barns rätt att ärva och dessa får vänta tills båda föräldrarna avlidit tills de får sitt arv enligt 3 kap. 2 § ÄB. När det gäller särkullsbarn, alltså den ena makens barn från ett tidigare förhållande, finns dock undantag.

Huvudregeln när det handlar om särkullbarn är att dessa har rätt att få ut sin del av arvet av sin förälder direkt, se 3 kap. 1 § andra meningen ÄB. Denna rätt att ärva direkt gäller bara särkullbarnens egna föräldrar och inte förälderns nya make. I ert fall innebär detta att dina barn har rätt att ärva av dig vid din bortgång, inte din nuvarande make.

En kvarlevande make har i sin tur rätt att ärva en viss del av kvarlåtenskapen. Maken har alltid rätt att, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den, tillsammans med den egendom maken fått i bodelning eller som utgör makens enskilda egendom, motsvarar 4 prisbasbelopp. Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den del det strider mot den här rätten enligt 3 kap. 1 § stycke 2 ÄB.

Även om man upprättar ett testamente som framför en vilja att ens make ska ärva all kvarlåtenskap, har särkullbarn alltid rätt att få ut minst sin laglott. En bröstarvinge (den avlidnes barn) kan enligt 7 kap. 3 § ÄB påkalla jämkning av ett testamente för att få ut denna laglott. Laglotten är hälften av den arvslott som bröstarvingen annars hade tilldelats enlig lag, se 7 kap. 1 § ÄB. Det som man i ett testamente kan bestämma fritt över är alltså hälften av dennes kvarlåtenskap. Ett särkullbarn kan välja att avstå sin laglott till förmån för den efterlevande maken för att sedan kräva denna först när denna make också går bort, detta enligt 3 kap. 1 och 9 §§ ÄB. Detta är dock ett beslut som är upp till särkullbarnet att ta.

Kort sagt kan du i ett testamente ge din make rätt till mer i arv än vad den legala arvsordningen ger, till den gränsen att dina barn alltid har rätt att få ut sin laglott från din kvarlåtenskap.

Vänliga hälsningar,
Zeijersborger & Co

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Betala enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

LPT, LVM, LRM

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Behöver du ett ombud?

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.