Helgerbjudande

Använd koden:ADVOKAT

(50% rabatt på konsultation till söndag)

Klassas en bråkig granne som ett dolt fel?

Datum: 06/07/2023

Hej,

Min sambo och jag står inte ut med vår granne och nu har vi bestämt oss för att flytta. Grannen dricker för mycket och kan bli väldigt aggressiv – han svär och skäller och har vid ett par tillfällen lagt sopor i vår brevlåda. Vi har funderat på att anmäla honom men orkar inte riktigt ta konsekvenserna av en grannfejd. Nu är vi oroliga att situationen kan påverka försäljningen av huset. Måste vi berätta för en köpare om vår granne? Kan det räknas som dolt fel?

Hej och tack för din fråga,

Det är inte troligt att en bråkig granne räknas som ett dolt fel.

Fastighetsköp regleras i Jordabalken. Köparen av en fastighet har en omfattande undersökningsplikt, som dessutom utvidgas om köparen anar ett fel. Ett dolt fel är ett sådant fel som köparen varken kände till eller borde ha känt till vid köpet. För att en säljare ska bli ansvarig för ett sådant fel krävs att felet innebär att fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.[1] Dolda fel gäller oftast brister i husets konstruktion eller felaktigheter i dess uppförande och inte hur grannar uppför sig.

Säljaren har inte någon generell upplysningsplikt men i vissa fall kan det ha betydelse om en säljare underlåtit att upplysa köparen om ett fel. En köpare har, till exempel, i efterhand beviljats prisavdrag för att ha drabbats av trafikstörningar till följd av en gatuomläggning. Gatuomläggningen grundades på ett beslut som förelåg men ännu inte var fastställt vid köpet, men som säljaren visste om.[2] En köpare har därtill ansetts berättigad att åberopa ett fel i form av betydande buller från en närliggande motorcrossbana som säljaren känt till men inte upplyst köparen om, trots att köparen själv borde ha upptäckt felet.[3]

Det är svårt att ge ett definitivt svar på din fråga. Att upplysa eventuella köpare om grannen och hans beteende förhindrar visserligen köparen att ta upp frågan efter försäljning, men kan ju också, precis som du säger, påverka möjligheterna till försäljning. Generellt sett kan dock sägas att köparens undersökningsplikt är mer omfattande än säljarens upplysningsplikt och att en granne som uppför sig illa som utgångspunkt inte är något som säljaren ansvarar för.

Om du önskar vidare vägledning är du välkommen att boka en 20 minuters konsultation, för att diskutera ditt ärende med en jurist. Du kan också läsa mer om ämnet i vår handbok i fastighetstvist.

Med vänlig hälsning,
Zeijersborger & Co

[1] 4 kap. 19 § JB
[2] NJA 1981 s. 894
[3] NJA 2007 s. 86

Se hela svaret

Konsultation

395 kr

20 minuters juridisk rådgivning

  • Vägledning inom aktuellt rättsområde
  • Utredning av möjligheter att driva ärendet på juridisk väg
  • Behovsanalys med förslag till nästa steg

Boka enkelt med kort eller Swish och välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.

Handböcker i praktisk juridik

Fördjupa dig i juridisk process och handläggning med vårt utbildningsmaterial.

Hur kan jag finansiera ärendet?

Med vårt test får du snabbt och enkelt svar på om du har rätt till rättskydd eller rättshjälp för att finansiera ditt ärende.

Relaterade frågor:

Behöver du vår hjälp?

Behöver du ett ombud? Välkommen att kontakta oss! Vi gör en bedömning av ditt ärende och berättar vilka alternativ du har att driva det vidare på juridisk väg.

Fråga advokaten

Nyfiken på vardagsjuridik? Vårdnad, diskriminering, bråkiga grannar, äktenskapsförord eller testamente? I Fråga advokaten kan du läsa det mesta, ta del av Advokatens bästa tips och ställa dina egna frågor.

Kontakta oss

Våra juristassistenter svarar på frågor om vad det innebär att bli klient hos oss och hjälper dig med det administrativa.

Juridisk rådgivning

Boka en 20 minuters konsultation med advokat eller jurist för endast 395 kr. Välj om du vill ha konsultationen på telefon eller via videosamtal.